Nieuw gebouw chirojongens en gemeenschapslokaal

De Chiro krijgt een gloednieuw gebouw aan het Lindencentrum. Er komt ook een gemeenschapslokaal met verschillende functies. De afbraak van het bestaande gebouw gebeurde in oktober 2015. Momenteel staan er tijdelijke containers voor de Chirojongens. 

Stand van zaken 

  • De chirolokalen zijn een onderdeel van het RUP Lindenpark. Het RUP is goedgekeurd op de gemeenteraad van november 2015. 
  • Februari 2016: het masterplan voor de chirolokalen is opgestart.

Meer informatie over deze actie?

Dienst gezin en welzijn
Eugeen Dierckxlaan 24
2970 Schilde
03 380 07 47
jeugddienst@schilde.be

Fiche

Status: Opgestart

2016

Budget

Raming: € 882 000 (= afbraak en bouw nieuw gebouw + huur van containers)

Doelgroep(en)

    Alle-inwoners|Jeugd|Verenigingen

Thema

    Ontspanning|Openbare-werken