Ruimtelijk Uitvoeringsplan dorpskernen

In dit ruimtelijk uitvoeringsplan wordt een concrete toekomstvisie voor de dorpskernen Schilde, 's-Gravenwezel en Schilde-Bergen uitgewerkt. Iedereen vindt een woning die bij hem past. Tegelijkertijd moet het groene en kleinschalige dorpskarakter van Schilde en ’s-Gravenwezel bewaard blijven.

In november 2016 is er ook een informatievergadering geweest over het masterplan Lodewijk de Vochtplein. U kunt de presentatie hier terugvinden. 

Op de gemeenteraad van december 2016 is het ruimtelijk uitvoeringsplan van de dorpskernen voorlopig vastgesteld. Het openbaar onderzoek liep af op 30 maart 2017.

De gemeente wil maximaal rekening houden met de ontvangen bezwaren en adviezen. Daarom heeft de gemeente het RUP niet definitief goedgekeurd. Het studiebureau zoekt uit welke aanpassingen er aan het RUP dienen te gebeuren en bepaalt welke vervolgprocedure er gevolgd zal worden. 

Meer informatie over deze actie?

Dienst ruimte
Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde
03 380 16 11
ruimtelijke.ordening@schilde.be

Fiche

Status: Opgestart

Opgestart in 2012

Budget

Uitgaven (tot en met 2017): € 29 950

Doelgroep(en)

    Alle-inwoners|Lokale-ondernemers

Thema

    Mobiliteit|Openbare-ruimte|Wonen