Ruimtelijk Uitvoeringsplan dorpskernen UPDATE - maart 2017

In dit ruimtelijk uitvoeringsplan wordt een concrete toekomstvisie voor de dorpskernen Schilde,
's-Gravenwezel en Schilde-Bergen uitgewerkt. Iedereen vindt een woning die bij hem past. Tegelijkertijd moet het groene en kleinschalige dorpskarakter van Schilde en ’s-Gravenwezel bewaard blijven.

In november 2016 is er ook een informatievergadering geweest over het masterplan Lodewijk de Vochtplein. U kunt de presentatie hier terugvinden. 

Op de gemeenteraad van december 2016 is het ruimtelijk uitvoeringsplan van de dorpskernen voorlopig vastgesteld. Het openbaar onderzoek liep van 30 januari tot en met 30 maart 2017. Bij aanvang van het openbaar onderzoek heeft ook de deputatie en de Vlaamse overheid het volledige dossier ontvangen ter advies.

In februari vonden de informatiemomenten voor inwoners en ondernemers plaats. De presentaties kunt u hieronder terugvinden:

Het openbaar onderzoek liep af op 30 maart 2017. Nu is er een belangrijke taak voor de GECORO weggelegd:

  1. De GECORO bundelt en coördineert alle adviezen, opmerkingen en bezwaren uit het openbaar onderzoek.
  2. Binnen de 90 dagen na het aflopen van het openbaar onderzoek brengen zij op basis van de verkregen adviezen, opmerkingen en bezwaren een gemotiveerd advies over aan de gemeenteraad (en aan het college van burgemeester en schepenen). Dit advies houdt ook rekening met de integrale adviezen van deputatie en Vlaamse overheid. 

 

Meer informatie over deze actie?

Dienst ruimte
Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde
03 380 16 11
ruimtelijke.ordening@schilde.be

Fiche

Status: Opgestart

Opgestart in 2012

Budget

Raming: € 115 000

Doelgroep(en)

    Alle-inwoners|Lokale-ondernemers

Thema

    Mobiliteit|Openbare-ruimte|Wonen