Aanpak leegstand: aanpassing reglement

Wanneer woningen en gebouwen voor een lange tijd leeg staan, kunnen ze verwaarloosd of verkrot geraken en hebben ze een negatieve impact op de leefomgeving en de uitstraling ervan. Bijkomend is er vaak een tekort aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen. Een heffing is één van de maatregelen die wordt ingezet om de woningen zo snel mogelijk terug op de markt te brengen. De heffing heeft in de eerste plaats een ontradend effect. Het is niet de bedoeling om inkomsten te genereren.

De bevoegdheid hiervan is overgeheveld van gewestelijk naar gemeentelijk niveau in januari 2017.

Er is een nieuw leegstandsreglement goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 oktober 2017. 

 

Meer informatie over deze actie?

Dienst ruimte
Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde
03 380 16 46
ruimtelijke.ordening@schilde.be

Fiche

Status: Gerealiseerd

Gerealiseerd in 2013

Budget

Genereert inkomsten
2014 – 2017: 152 000 euro

Doelgroep(en)

    Alle-inwoners

Thema

    Belasting|Wonen