Actieprogramma voor de activering van gronden in publiek bezit

De realisatie van extra sociale woningen staat hoog op de agenda. Een gemeente is daarbij verplicht om te onderzoeken of zulke woningen eventueel gerealiseerd kunnen worden op één of meerdere van haar eigen gronden of op gronden in eigendom van andere Vlaamse overheden. In het actieprogramma van onze gemeente wordt een overzicht gegeven van alle publieke gronden en aangegeven of ze potentieel bieden voor de bouw van sociale woningen.

Klik hier voor meer informatie.

Meer informatie over deze actie?

Dienst ruimte
Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde
03 380 16 42
ruimtelijke.ordening@schilde.be

Fiche

Status: Gerealiseerd

Het actieprogramma is goedgekeurd in 2014. Een jaarlijkse evaluatie is voorzien.

Budget

Doelgroep(en)

    Alle-inwoners|Kansengroepen

Thema

    Wonen