Schilde Schittert

Titel

Status

Budget

Sterren

Naar boven

Toerisme

toeristische, culturele, troeven, toerisme, voorkempen, fiets, wandel, tocht, evenement, monument, bord

Gerealiseerd

Raming: € 12 000

Gerealiseerd

Masterplan openbare verlichting

verlichting, openbare, Eandis, masterplan

Gerealiseerd

Gaat besparing opleveren
Kostprijs masterplan: € 75 000
Hiernaast is er nog € 200 000 voorzien voor het schilderen van de openbare verlichting.

Gerealiseerd

Hervorming afvalophaling

diftar, afval, voorkomen, sorteren, recyclagepark, factuur

Gerealiseerd

Kosten: ca. € 9 680 000
Inkomsten: ca. € 600 000 (mits goed sorteergedrag van onze inwoners zal dit bedrag dalen)

Gerealiseerd