Adviesraden in een nieuw jasje

Het gemeentebestuur wil de adviesraden en beheersorganen maximaal betrekken bij het beleid. Een afsprakennota stroomlijnt de werking van de adviesraden en beheersorganen. Adviezen krijgen de aandacht van het bestuur en worden op een gestandaardiseerde wijze opgevolgd.

2014: externe consultants begeleiden zowel het bestuur als de leden van de adviesraden en beheersorganen bij de opmaak van de afsprakennota. Er is plaats voor inspraak en participatie. 

2015: de afsprakennota voor adviesraden en beheersorganen is een feit.

Meer informatie over deze actie?

Dienst secretariaat
Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde
03 380 16 23
secretariaat@schilde.be

Fiche

Status: Gerealiseerd

Gerealiseerd in 2015

Budget

Werkingskosten: € 1 000 per adviesraad

Doelgroep(en)

    Alle-inwoners

Thema

    Communicatie|Participatie