Wie goed sorteert, krijgt een lagere afvalfactuur en wie meer afval produceert, betaalt meer.
Het bestaande recyclagepark wordt groter en krijgt een weegbrug. U krijgt een betere service en een eerlijk betaalsysteem.
Ook ondernemers met een zaak in Schilde, zullen welkom zijn op het heringerichte recyclagepark.

Budgetraming: € 1 200 000 (voor hele site Rozenhoek)
Timing: Voorjaar 2016

Meer