Erfgoed in de kijker UPDATE - september 2018

Schilde is rijk aan traditie. Open Monumentendag, erfgoeddag, fortengordel, Open Kerkendagen, restauratieprojecten en de opmaak van een inventaris van klein waardevol erfgoed zijn enkele van de projecten waarmee het erfgoed in de kijker komt.

De Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED), waar ook gemeente Schilde deel van uitmaakt, krijgt een subsidie van maar liefst 364 000 euro om een intergemeentelijk onroerend erfgoedbeleid uit te stippelen. De IOED Voorkempen is een samenwerking tussen negen gemeenten (Wuustwezel, Essen, Kalmthout, Wijnegem, Wommelgem, Kapellen, Ranst, Schilde en Zoersel), provincie Antwerpen en Regionaal Landschap de Voorkempen.

Een intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst
De samenwerking heeft als doel het onroerend erfgoed in de streek te behouden, te beschermen en te beheren. Door te investeren in een gemeenschappelijke erfgoeddienst, kunnen de deelnemende gemeenten de beschikbare financiële middelen efficiënter inzetten, maar ook ervaring en expertise sneller uitwisselen. 

Gezamenlijke projecten en subsidieaanvragen
De steun en erkenning van de Vlaamse Overheid is belangrijk, want voor een gemeente is het onderhoud en beheer van erfgoed een dure zaak. Ook de beschikbaarheid van personeel met de nodige expertise en ervaring in erfgoed is vaak beperkt. Bovendien kunnen projecten makkelijker over de gemeentegrenzen heen opgestart en uitgevoerd worden en subsidies kunnen gezamenlijk aangevraagd worden. 

De erfgoeddienst wordt een onderdeel van de werking van Regionaal Landschap de Voorkempen en krijgt haar thuisbasis in het Vrieselhof in Oelegem.

NIEUW - Beheersplan voor Sint-Guibertuskerk, kerkhof en omgeving in opmaak
In oktober 2018 wordt er gestart met de opmaak van dit beheersplan. Voorzien is dat dit opgeleverd wordt binnen één jaar. Nadien is het mogelijk om subsidies aan te vragen voor restauratiewerken aan kerk en kerkhof. Daarnaast wordt er een volledige inventaris opgemaakt van het kerkhof. 

Meer informatie over deze actie?

Dienst cultuur en bibliotheek
Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde
03 380 16 37
cultuur@schilde.be

Fiche

Status: Opgestart

Doorlopend

Budget

Raming: € 83 300

Doelgroep(en)

    Alle-inwoners|Verenigingen

Thema

    Cultuur-en-erfgoed|Ontspanning