Aanleg fietspaden tussen dorpskernen

Het gemeentebestuur Schilde werkt mee aan het project van het Vlaams Gewest. Het werk omvat het aanleggen van ontbrekende fietspaden in beide richtingen vanaf Brasschaatsebaan tot Gillès De Pélichylei, kruispunt aan de Veldlei.

Voor deze werken zijn onteigeningen noodzakelijk. De nieuwe perceelgrenzen zijn aangeduid en zijn de onderhandelaars gestart. In totaal gaat het om een 170-tal innemingen. Er is gestart met de uitnodigingen aan de Brasschaatsebaan. Zo wordt verder gewerkt richting 's-Gravenwezel.
 

Planning

Het ontwerp is klaar. De dienst vastgoedtransacties is bezig met de laatste fase van de onteigeningsdossiers. De aanvraag voor de omgevingsvergunning is lopende. De aanbestedingsdocumenten werden goedgekeurd in de gemeenteraad. 
 

Presentaties informatievergaderingen

Meer informatie over deze actie?

Dienst openbare werken
Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde
03 380 16 31
openbare.werken@schilde.be

Fiche

Status: Opgestart

Uitvoering 2018

Budget

Kost: € 2 140 000
Inkomsten (subsidie):
€ 2 000 000

Doelgroep(en)

    Alle-inwoners

Thema

    Mobiliteit|Openbare-ruimte|Openbare-werken|Veiligheid