Aanleg fietspaden tussen dorpskernen UPDATE - augustus 2018

Het gemeentebestuur Schilde werkt mee aan het project van het Vlaams Gewest. Het werk omvat het aanleggen van ontbrekende fietspaden in beide richtingen vanaf Brasschaatsebaan tot Gillès De Pélichylei, kruispunt aan de Veldlei.

Stand van zaken

  1. Voor deze werken waren onteigeningen noodzakelijk. In totaal gaat het om een 170-tal innemingen. De dienst vastgoedtransacties heeft de laatste fase van de onteigeningsdossiers afgerond.
  2. Het ontwerp is klaar. 
  3. De omgevingsvergunning voor de aanleg van enkelrichtingsfietspaden tussen Schilde en 's-Gravenwezel is op zak.
  4. De werken zijn gegund aan de firma VBG nv. 

Volgende stap

  1. Er volgen gesprekken met de aannemer en de nutsbedrijven om de fasering van de werken af te stemmen. De startdatum van de effectieve werken moet nog bepaald worden. 
  2. De buurtbewoners en eigenaars van aanpalende woningen/gronden zullen uitgenodigd worden op een infovergadering. 
Extra materiaal

Presentaties informatievergaderingen

Meer informatie over deze actie?

Dienst openbare werken
Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde
03 380 16 31
openbare.werken@schilde.be

Fiche

Status: Opgestart

Uitvoering 2018

Budget

Totale kost: ca. € 3.125.000
Inkomsten (subsidie):
Ca. € 3.000.000

Doelgroep(en)

    Alle-inwoners

Thema

    Mobiliteit|Openbare-ruimte|Openbare-werken|Veiligheid