Aanleg fietspaden tussen dorpskernen UPDATE - november 2018

Het gemeentebestuur Schilde werkt mee aan het project van het Vlaams Gewest. Het werk omvat het aanleggen van ontbrekende fietspaden in beide richtingen vanaf Brasschaatsebaan tot Gillès De Pélichylei, kruispunt aan de Veldlei.

Stand van zaken

 1. Voor deze werken waren onteigeningen noodzakelijk. In totaal gaat het om een 170-tal innemingen. De dienst vastgoedtransacties heeft de laatste fase van de onteigeningsdossiers afgerond.
 2. Het ontwerp is klaar. 
 3. De omgevingsvergunning voor de aanleg van enkelrichtingsfietspaden tussen Schilde en 's-Gravenwezel is op zak.
 4. De werken zijn gegund aan de firma VBG nv. 
 5. De fasering van de werken is afgestemd tussen de aannemer en de nutsbedrijven en de startdatum werd bepaald. 
 6. De buurtbewoners en eigenaars van aanpalende woningen/gronden werden dinsdag 23 oktober uitgenodigd voor een infovergadering. De presentatie van deze infovergadering vindt u hier.

Start werken en volgende stappen

Start werken: maandag 12 november 2018. De werken verlopen in verschillende fases en duren ongeveer anderhalf jaar.

 1. Eerst wordt het terrein bouwrijp gemaakt en worden waar nodig bomen gerooid. Dit gebeurt met een mobiele werkplaats en het verkeer wordt geregeld met verkeerslichten. We verwachten verkeershinder.
 2. Vervolgens worden de nutsleidingen aangelegd of verlegd. We verwachten verkeershinder.
 3. In augustus 2019 start de aanleg van de fietspaden. Er kan dan meer verkeershinder zijn. We vangen de hinder zoveel als mogelijk op met beurtelings verkeer en wanneer nodig met omleidingen.

De werken zijn afhankelijk van weersomstandigheden. De fasering van de werken zoals ze zijn gepland, vindt u hier.

Extra materiaal

Presentaties informatievergaderingen

Meer informatie over deze actie?

Dienst openbare werken
Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde
03 380 16 31
openbare.werken@schilde.be

Fiche

Status: Opgestart

Uitvoering 2018

Budget

Totale kost: ca. € 3.125.000
Inkomsten (subsidie):
Ca. € 3.000.000

Doelgroep(en)

  Alle-inwoners

Thema

  Mobiliteit|Openbare-ruimte|Openbare-werken|Veiligheid