Hart onder de riem voor vrijwilligers

Vrijwilligers moeten hun volle aandacht kunnen geven aan het vrijwilligerswerk zelf. Alles wat hier administratief bij komt kijken moet in orde zijn, gestroomlijnd en voor alle vrijwilligers hetzelfde.

Dit dossier wordt volledig opgevolgd door het OCMW. Zij werken samen met vrijwilligers van erkende verenigingen, OCMW en gemeente Schilde aan een duidelijk beleid dat vrijwilligers maximaal moet ondersteunen. 

Planning:

  • Tot december 2017: iedereen kan input geven om het beleid mee vorm te geven. Heeft u een idee? Contacteer vrijwilligerscoach Jonas Vanderoost.
  • December 2017: het voorstel van vrijwilligersbeleid wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en aan de OCMW-raad.

Alles over vrijwilligerswerk vindt u op www.schilde.be/vrijwilligerswerk

Meer informatie over deze actie?

Sociaal Huis
Turnhoutsebaan 67
2970 Schilde
Vrijwilligerscoach Jonas Vanderoost
03 383 62 18
jonas.vanderoost@ocmwschilde.be

Fiche

Status: Opgestart

Doorlopende actie

Budget

Raming: € 447 000

Doelgroep(en)

    Alle-inwoners|Kansengroepen|Verenigingen

Thema

    Ontspanning