Herinrichting- en rioleringswerken Kerkstraat en deel Gillès de Pélichylei (van Veldlei t/m Kerkstraat)

Na de aanleg van de fietspaden aan de Gillès de Pélichylei tot aan het kruispunt met de Veldlei, zal de doortocht ’s-Gravenwezel aan de beurt zijn. De Kerkstraat en een stuk van de Gillès de Pélichylei (van Veldlei t/m Kerkstraat) wordt volledig heringericht met voetpaden en fietspaden aan beide zijden en één wisselende parkeerstrook. De rijweg wordt voorzien in asfalt. Verder wordt het kruispunt met de Sint-Jobsteenweg lichtgeregeld, wat de doorstroming en de veiligheid zal verhogen. Het Vlaams Gewest heeft hiervoor de nodige middelen vrijgemaakt.

Momenteel wordt er aan het ontwerp en onteigeningsplan gewerkt. Het gewest zal de onteigeningen coördineren.

Meer informatie over deze actie?

Dienst openbare werken
Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde
03 380 16 94
openbare.werken@schilde.be

Fiche

Status: Opgestart

Uitvoering voorzien in 2020 / 2021

Budget

Totale raming:
€ 2 000 000
Inkomst (subsidie):
€ 1 700 000

Doelgroep(en)

    Alle-inwoners

Thema

    Mobiliteit|Openbare-ruimte|Openbare-werken|Veiligheid