Herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) beschrijft de toekomstvisie van de gemeente op het gebied van ruimtelijke ordening. In 2017 wordt het bestaande GRS herzien. Het moet een plan worden dat de verwachtingen van de bevolking inlost:

  • behoud en versterking van natuur en het groene en landelijke karakter
  • ruimte creëren voor betaalbare woningen
  • ontmoediging van de realisatie van luxeappartementen in de dorpskernen
  • meer eengezinswoningen met tuin in de dorpskernen
  • toekomstgerichte visie op het wonen in het groen

Meer informatie over deze actie?

Dienst ruimte
Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde
03 380 16 11
ruimtelijke.ordening@schilde.be

Fiche

Status: On-hold

Budget

Raming: € 75 000

Doelgroep(en)

    Alle-inwoners|Jonge-gezinnen|Lokale-ondernemers

Thema

    Openbare-ruimte|Wonen