Het archief van Schilde

Een goed bewaard archief voor de toekomst, stap voor stap gedigitaliseerd en sneller raadpleegbaar voor uw individuele vragen en dossiers. Ook mooie historische en culturele projecten, heemkunde en erfgoed worden hier bewaard. Wij zijn er volop mee bezig:

Lancering Archiefbank Schilde

Op archiefbank.schilde.be is het vanaf nu mogelijk om op een snelle en overzichtelijke manier de archieven en collecties te doorzoeken die bewaard worden in het gemeentearchief van Schilde. De databank laat toe om een bezoek aan de leeszaal thuis grondig voor te bereiden. 

De databank beschrijft nog niet alle documenten. Momenteel is de inventaris van “Gemeente Schilde voor de fusie” afgerond. De administratieve stukken dateren van 1812 tot 1977. Het zijn er meer dan 6500! De inventarissen van “Gemeente ’s-Gravenwezel voor de fusie” en "het gemeentearchief van na de fusie" zijn nog niet opgenomen. Het maken van beschrijvingen neemt heel wat tijd in beslag. Maandelijks komen er nieuwe items bij, neem dus regelmatig een kijkje. 

Lancering virtuele leeszaal

Op genealogie.schilde.be kan iedereen voortaan op zoek gaan naar zijn of haar voorouders uit Schilde of ‘s-Gravenwezel. Dankzij de online databank zijn de genealogische bronnen zoals geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten en de bevolkingsregisters vlotter toegankelijk.

Voor stamboomonderzoekers en iedereen die een passie heeft voor het verleden zijn nu 13 600 akten van de burgerlijke stand van 1800 tot 1915 online vrij te raadplegen. Daar komen nog een 5 288 pagina’s uit de bevolkingsregisters van 1820 tot 1890 bij. De ‘tienjaarlijkse tafels’ (enkel index) van geboortes en overlijdens van ’s-Gravenwezel gaan zelfs terug tot 1616.

Digitalisering bevolkingsregisters

Er is volop gestart met de digitalisering van de bevolkingsregisters van Schilde en ’s-Gravenwezel. De bevolkingsregisters zijn tienjaarlijkse registers, gegroeid uit de volkstellingen, waarin informatie per gezin of huishouden wordt bijgehouden.

  • de registers van 1820 tot 1920 werden gescand in 2014
  • de registers van 1921 tot 1971 werden gescand in 2015

In de leeszaal van het archief kunt u, onder bepaalde voorwaarden, de digitale bevolkingsregisters raadplegen.

Digitalisering Wereldoorlog I archief

Samen met de projectgroep ‘Herdenking WO I’ van Heemkundige Kring Scilla en de firma Acmisgroup uit Schoten heeft Schilde in 2014 het volledige WO I archief van Gemeente Schilde gedigitaliseerd. Het gemeentearchief uit WO I was een belangrijke bron voor het boek van Scilla “De Grote Oorlog in Schilde Schildenaren in de Grote Oorlog”.

Digitalisering registers van de burgerlijke stand

In de registers van de burgerlijke stand worden de akten van burgerlijke stand bijgehouden:

  • geboorteakten
  • huwelijksakten
  • overlijdensakten

De registers van de burgerlijke stand van 1616 tot 1945 werden gescand in 2016.

Meer informatie over deze actie?

Dienst archief
Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde
03 380 16 00
archief@schilde.be

Fiche

Status: Gerealiseerd

Opgestart in 2014, doorlopende actie

Budget

Uitgaven (tot en met 2017): € 39 450

Doelgroep(en)

    Alle-inwoners

Thema

    Cultuur-en-erfgoed|Ontspanning