Het dorpsplein in Schilde krijgt een make-over. Er komt een studie naar hoe het Lodewijk de Vochtplein van de toekomst er moet uitzien. Er worden ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt voor de dorpskernen. Aangename dorpskernen voor iedereen, daar streven we naar.

Budgetraming: € 620 000

Meer