Realisatie Huis van het kind en behoud opvoedingspunt

Onze kinderen moeten zich goed voelen. Hun welzijn is van prioritair belang. In het 'Huis van het kind' werken we samen aan dit thema met CAW, buitengewoon onderwijs, het opvoedingspunt, Kind en Gezin, CLB, 't Open Poortje, ...

2014: Het Regionaal Huis van het Kind tussen Brecht, Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel werd opgericht. Het krijgt subsidies vanuit de Vlaamse overheid. In Schilde is dit geen fysiek huis, maar wel een overlegplatform. Volgende partners zijn hierin betrokken partij: CB Schilde, CKG Het Open Poortje, Kind en Gezin, Kinderoppas 's-Gravenwezel, Kinderpreventie, OCMW Schilde, Opvoedingswinkel, gemeentelijke dienst gezin en welzijn, gemeentelijke dienst sport en gezondheid. 

2017: Het Regionaal Huis van het Kind heeft nu ook een eigen website: www.huisvanhetkindvoorkempen.be. Hierop worden al hun activiteiten en acties gepubliceerd. 

Meer informatie over deze actie?

Dienst vrije tijd en welzijn
Eugeen Dierckxlaan 24
2970 Schilde
03 380 07 47
welzijn@schilde.be

Fiche

Status: Gerealiseerd

Opgestart in 2014 en doorlopend

Budget

Uitgaven (tot en met 2017): € 32 825

Doelgroep(en)

    Alle-inwoners|Jeugd|Jonge-gezinnen|Kansengroepen|Scholen

Thema

    Gezondheid|Onderwijs

Ster(ren)

Gezond