Rioleringswerken Baron Delbekelaan, Schildedreef

Wat staat er op de planning?

In de volledige Baron Delbekelaan en de Schildedreef tussen Baron Delbekelaan en Cirkellaan is er onder het wegdek een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Het vuile water wordt dan afgevoerd naar de net aangelegde gescheiden riolering van de Waterstraat. De grachten zijn bestemd voor het regenwater. Beide straten krijgen asfalt en snelheidsremmers.

Het kruispunt (Schildedreef, Baron Delbekelaan, de Singel) is heringericht om de veiligheid en de overzichtelijkheid te verhogen. De Singel sluit haaks aan op de Baron Delbekelaan en deze laatste haaks op de Schildedreef.

De werken zijn gerealiseerd in augustus 2017.

Meer informatie over deze actie?

Dienst openbare werken
Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde
03 380 16 31
openbare.werken@schilde.be

Fiche

Status: Gerealiseerd

Opgestart in 2016

Budget

Uitgaven (tot en met 2017): € 1 036 985
Verwachte inkomsten (subsidie): € 605 000

Doelgroep(en)

    Alle-inwoners

Thema

    Mobiliteit|Openbare-werken

Ster(ren)

Duurzaam