Rioleringswerken Cirkellaan, Den Aard, Baron Delbekelaan UPDATE - november 2018

Volgende straten worden volledig heraangelegd en voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel:

 • Cirkellaan
 • De Singel
 • Den Aard 
 • Baron Delbekelaan (deel tussen Schildedreef en Den Aard)

Stand van zaken

 1. Het voorontwerp is klaar.
 2. Er is een aanvraag gedaan voor grondonderzoek en archeologie.
 3. De buurtbewoners en eigenaars van aanpalende woningen/gronden werden woensdag 24 oktober uitgenodigd voor een infovergadering. De presentatie van deze infovergadering vindt u hier.

Volgende stappen

 1. Opmaken van een ontwerp.
 2. Sonderen van de nutsleidingen.
 3. Indienen van de omgevingsvergunning.
 4. Werken aan de nutsleidingen (start werken voorzien voorjaar 2019).
 5. Aanbesteding (voorzien zomer 2019).
 6. Werken aan de riolering en wegen (start voorzien najaar 2019).

Meer informatie over deze actie?

Dienst openbare werken
Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde
03 380 16 14
openbare.werken@schilde.be

Fiche

Status: Opgestart

Effectieve startdatum is voorzien in 2018

Budget

Raming: € 1 958 000
Inkomsten: € 900 000

Doelgroep(en)

  Alle-inwoners

Thema

  Mobiliteit|Openbare-werken