Ruimtelijk Uitvoeringsplan Turnhoutsebaan Oost

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan zorgt voor de nodige ruimte om te ondernemen in een kwaliteitsvolle omgeving. We streven naar verbetering van de leefkwaliteit voor de omwonenden, minder sluipverkeer en veilige verkeersinfrastructuur. Daarnaast creëren duidelijke voorschriften meer rechtszekerheid voor ondernemers.

Er is een aanbesteding lopende voor de aanstelling van een nieuw studiebureau voor de opmaak van een RUP.

Meer informatie over deze actie?

Dienst ruimte
Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde
03 380 16 11
ruimtelijke.ordening@schilde.be

Fiche

Status: Opgestart

Opgestart in 2008, einddatum nog onduidelijk

Budget

Raming: € 57 000

Doelgroep(en)

    Alle-inwoners|Lokale-ondernemers

Thema

    Openbare-ruimte