Ruimtelijk Uitvoeringsplan Turnhoutsebaan Oost UPDATE - december 2018

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan zorgt voor de nodige ruimte om te ondernemen in een kwaliteitsvolle omgeving. We streven naar verbetering van de leefkwaliteit voor de omwonenden, minder sluipverkeer en veilige verkeersinfrastructuur. Daarnaast creëren duidelijke voorschriften meer rechtszekerheid voor ondernemers.

Het studiebureau is bezig met het in kaart brengen van het mobiliteitsaspect. Er zijn namelijk zeer veel op- en afritten op een korte afstand van elkaar. Daarnaast is er ook veel sluipverkeer in de straten rondom. Er zal bekeken worden hoe dit beter georganiseerd kan worden. 

Meer informatie over deze actie?

Dienst ruimte
Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde
03 380 16 11
ruimtelijke.ordening@schilde.be

Fiche

Status: Opgestart

Opgestart in 2008, einddatum nog onduidelijk

Budget

Raming: € 57 000

Doelgroep(en)

    Alle-inwoners|Lokale-ondernemers

Thema

    Openbare-ruimte