Schildehof bruist

Geniet meer van Schildehof! Het park heeft veel te bieden aan alle natuur- en cultuurliefhebbers. De gemeente zet haar schouders onder de opwaardering en bescherming van Schildehof. Het erfgoedplan is hiervoor de leidraad. Waardevolle historische relicten worden gerestaureerd en het park wordt hersteld als cultuurhistorisch landschapspark.
 

Overzicht werken

  • Monumentenwacht voerde inspectie uit op historische ergoedrelicten.
  • De overhangende begroeiing werd verwijderd van 'Bobine-les-Bains'. Enkel de klimop is gebleven om beschadiging aan de constructie te vermijden. De kastanjehouten omheining is geplaatst. Het informatiebord staat er ondertussen ook.
  • De pijlenbrug werd om veiligheidsredenen afgesloten. 
  • Snoeiwerkzaamheden om historische zichtassen te herstellen zijn afgerond. Onder andere de Venustempel is vrijgemaakt van overmatige begroeiing.
  • Renovatie conciërgewoning Oranjerie startte in het najaar van 2015 en is ondertussen afgerond. De nieuwe conciërge nam zijn intrek in het gebouw.

Meer informatie over deze actie?

Dienst cultuur en bibliotheek
Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde
03 380 16 28
cultuur@schilde.be

Fiche

Status: Gerealiseerd

Opgestart in 2014

Budget

Raming: € 330 000
Inkomsten (subsidies):
nog te bepalen

Doelgroep(en)

    Alle-inwoners|Jeugd|Jonge-gezinnen|Scholen|Senioren|Verenigingen

Thema

    Cultuur-en-erfgoed|Milieu|Ontspanning|Openbare-ruimte|Openbare-werken|Sport-en-bewegen