Aanleg skateterrein

Het plan van aanpak werd einde maart 2015 goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen:

  • 2015: inspraakrondes met Schildense jongeren
  • 2016-2018: zoektocht naar de perfecte locatie van het skateterrein.

Skaten kan nu ook al op de mobiele toestellen aan het Lindenpark (Lindenstraat in Schilde). 

Meer informatie over deze actie?

Dienst vrije tijd en welzijn
Eugeen Dierckxlaan 24
2970 Schilde
03 380 07 47
jeugd@schilde.be

Fiche

Status: Opgestart

2016

Budget

Raming: € 100 000

Doelgroep(en)

    Alle-inwoners|Jeugd

Thema

    Ontspanning|Openbare-ruimte