Stimuleren bouw nieuwe sociale woningen

Het stimuleren van de bouw van nieuwe sociale woningen vormt een onderdeel van het decreet grond- en pandenbeleid. Het concrete doel hiervan werd vastgelegd in het BSO (Bindend Sociaal Objectief) per gemeente. Het legt aan elke gemeente een te realiseren aantal sociale huurwoningen op tegen 2020. Voor de gemeenten waarbij op de nulmeting in 2007 minder dan 3% van het totaal aantal woningen een sociale woning was, geldt een specifieke inhaalbeweging, te realiseren tegen 2025. 

2013: (nulmeting): 2 sociale huurwoningen
2017: 54 sociale huurwoningen
2018 - 2019:

Project Kerkelei (tuinen oude rijkswachtkazerne) - 16 sociale huurwoningen

Fases

 • half augustus 2018: bouwklaar maken van het terrein
 • september - december 2018: ruwbouwwerken
 • januari - november 2019: afwerking en oplevering

 

Project De Reep - 2 sociale koopwoningen

Fases

 • april 2018: bouwvergunning afgeleverd

2018 - 2019 - 2020: op de planning:

 • Project Kerkelei (39-41) - 4 sociale huurwoningen 
 • Project Lindenpark - 44 sociale huurwoningen
 • Project Puttenhoflaan/Kerkplein - 7 sociale huurwoningen

Met deze projecten zal de gevraagde inhaalbeweging gerealiseerd worden tegen 2020 en zal Schilde 137 sociale huurwoningen tellen. Voor het verplicht bijkomend aanbod van 63 sociale huurwoningen tegen 2025 wordt gezocht naar geschikte projecten. 

Meer informatie over deze actie?

Dienst ruimte
Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde
03 380 16 11
ruimtelijke.ordening@schilde.be

Fiche

Status: Gerealiseerd

doorlopende acties

Budget

Raming: 50 000 euro

Doelgroep(en)

  Kansengroepen

Thema

  Openbare-ruimte|Wonen