Stimuleren bouw nieuwe sociale woningen UPDATE - december 2018

Het stimuleren van de bouw van nieuwe sociale woningen vormt een onderdeel van het decreet grond- en pandenbeleid. Het concrete doel hiervan werd vastgelegd in het BSO (Bindend Sociaal Objectief) per gemeente. Het legt aan elke gemeente een te realiseren aantal sociale huurwoningen op tegen 2020. Voor de gemeenten waarbij op de nulmeting in 2007 minder dan 3% van het totaal aantal woningen een sociale woning was, geldt een specifieke inhaalbeweging, te realiseren tegen 2025. 

2013: (nulmeting): 2 sociale huurwoningen


2017: 54 sociale huurwoningen


2018: start bouw 16 sociale huurwoningen in de Kerkelei


2019 - 2020: Op de planning: 

  • 4 sociale huurwoningen in de Kerkelei
  • 44 sociale huurwoningen op de site Lindenpark
  • 12 sociale huurwoningen van de gemeente bij nieuw huurcontract
 
2025: te plannen
  • 7 sociale huurwoningen mogelijk op grond van de gemeente aan de Puttenhoflaan/Kerkplein
  • onderzoek potentiële gronden waar in totaal een 50-tal woningen gerealiseerd kunnen worden. 
 
Met deze projecten en plannen zal gemeente Schilde van 2 naar 130 sociale woningen groeien tegen 2020. Voor het verplicht bijkomend aanbod van 63 sociale huurwoningen tegen 2025 wordt gezocht naar geschikte projectgronden. 

Meer informatie over deze actie?

Dienst ruimte
Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde
03 380 16 11
ruimtelijke.ordening@schilde.be

Fiche

Status: Gerealiseerd

doorlopende acties

Budget

Raming: 50 000 euro

Doelgroep(en)

    Kansengroepen

Thema

    Openbare-ruimte|Wonen