Sportaanbod ondersteunen samen met scholen

Jong geleerd is oud gedaan. Van jonge leeftijd verantwoord bewegen is belangrijk voor de motorische en persoonlijke ontwikkeling van een kind. Iemand die jong met bewegen begint, zal dit vaak op latere leeftijd blijven doen. Via een aantrekkelijk en gevarieerd beweeg- en sportaanbod met de scholen werken wij hier aan.

Pilootproject SportSNACK (Sportief Naschools-ACtieve Kids)

SportSNACK geeft kinderen uit het basisonderwijs de kans te bewegen tijdens de naschoolse opvang. De school organiseert onmiddellijk na de schooluren een sportaanbod onder bekwame, professionele begeleiding. Elk kind krijgt de mogelijkheid zich in te schrijven voor één bijkomend uur sport per week.

GLS De Wingerd implementeerde dit project in de naschoolse opvang tijdens schooljaar 2015-2016. Ook de volgende schooljaren wordt deze lessenreeks verdergezet. 

Ook de Wonderwijzer startte hiermee in 2017.

Dit pilootproject sluit aan bij de voorstellen ‘Brede School met sportaanbod’ die door het Steunpunt Sport, beweging en Gezondheid werden uitgewerkt.

Meer informatie over deze actie?

Dienst vrije tijd en welzijn
Eugeen Dierckxlaan 24
2970 Schilde
03 380 07 47
sport@schilde.be

Fiche

Status: Gerealiseerd

Doorlopende actie

Budget

raming: € 10 000

Doelgroep(en)

    Jeugd|Jonge-gezinnen|Scholen

Thema

    Onderwijs|Sport-en-bewegen