Sportclubs krijgen de nodige steun

Iedereen moet kunnen sporten in de gemeente. Hiervoor zijn de talrijke sportverenigingen van Schilde belangrijke partners. We blijven hen de nodige steun bieden en stimuleren waar nodig. Deze steun kan zowel financieel als logistiek zijn. Het subsidiereglement is in 2014 geactualiseerd en is gebaseerd op het decreet lokaal sportbeleid en het reglement erkenning verenigingen.

Elk jaar huldigen we onze sportkampioenen. Tijdens de Nacht van de Sport zetten we de kampioenen van eigen bodem in de bloemetjes. 

Reglementen sportclubs

Meer informatie over deze actie?

Dienst sport en gezondheid
Eugeen Dierckxlaan 24
2970 Schilde
03 380 07 43
erbeweegtwat@schilde.be

Fiche

Status: Gerealiseerd

Doorlopende actie

Budget

Raming: € 402 000

Doelgroep(en)

    Verenigingen

Thema

    Ontspanning