Steun voor ontwikkelingssamenwerking

Bent u als vereniging bezig met ontwikkelingssamenwerking?

Kom zeker langs met uw ideeën en plannen.

Wij staan niet stil op dit domein, maar willen groeien. Het is niet enkel een kwestie van financiële steun geven, maar concreet nadenken en uitwerken hoe deze middelen over een breed draagvlak verspreid kunnen worden.

2014: De verdeelsleutel voor de GROS (gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking) is aangepast. Een eerlijkere, duurzamere vorm van ontwikkelingshulp is hierdoor gegarandeerd.

2015: 30 kleinschalige projecten en 7 NGO's kregen steun.

2016: 28 projecten kregen steun.

2017: 28 kleinschalige projecten en 7 NGO's kregen steun. Bovendien doet gemeente Schilde mee met het project YOUCA. Zes leerlingen hebben op donderdag 19 oktober een dagje komen werken op de dienst vrije tijd, bij het OCMW en bij Woonhuis Pegode vzw. Vier jobs werden betaald door het gemeentebestuur, twee door GROS. De opbrengst van 50 euro per leerling gaat naar Trias El Salvador. 

Wilt u meer informate over de verschillende projecten? Contacteer ons en wij bezorgen u de gedetailleerde lijsten.

Meer informatie over deze actie?

Dienst gezin en welzijn
Eugeen Dierckxlaan 24
2970 Schilde
03 380 07 47
jeugddienst@schilde.be

Fiche

Status: Gerealiseerd

Doorlopende actie

Budget

Raming: € 675 000
(subsidies € 90 000)

Doelgroep(en)

    Alle-inwoners|Kansengroepen|Verenigingen

Thema

    Ontwikkelings-samenwerking