Steun voor ontwikkelingssamenwerking

Bent u als vereniging bezig met ontwikkelingssamenwerking?

Kom zeker langs met uw ideeën en plannen.

Wij staan niet stil op dit domein, maar willen groeien. Het is niet enkel een kwestie van financiële steun geven, maar concreet nadenken en uitwerken hoe deze middelen over een breed draagvlak verspreid kunnen worden.

2014: De verdeelsleutel voor de GROS (gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking) is aangepast. Een eerlijkere, duurzamere vorm van ontwikkelingshulp is hierdoor gegarandeerd.

2015: 30 kleinschalige projecten en 7 NGO's kregen steun.

2016: 28 projecten kregen steun.

Wilt u weten welke? Contacteer ons en wij bezorgen u de gedetailleerde lijsten.

Meer informatie over deze actie?

Dienst gezin en welzijn
Eugeen Dierckxlaan 24
2970 Schilde
03 380 07 47
jeugddienst@schilde.be

Fiche

Status: Gerealiseerd

Doorlopende actie

Budget

Raming: € 675 000
(subsidies € 90 000)

Doelgroep(en)

    Alle-inwoners|Kansengroepen|Verenigingen

Thema

    Ontwikkelings-samenwerking