Stimuleren bouw nieuwe sociale woningen

Het stimuleren van de bouw van nieuwe sociale woningen vormt een onderdeel van het decreet grond- en pandenbeleid. Het concrete doel hiervan werd vastgelegd in het BSO (Bindend Sociaal Objectief) per gemeente. Het legt aan elke gemeente een te realiseren aantal sociale huurwoningen, sociale kavels en sociale koopwoningen op tegen 2020. Voor de gemeenten waarbij op de nulmeting in 2007 minder dan 3% van het totaal aantal woningen een sociale woning was, geldt een specifieke inhaalbeweging, te realiseren tegen 2025. 

Bij de nulmeting in 2013 beschikte de gemeente over twee sociale woningen. Na de nulmeting werden 38 bijkomende sociale woningen gerealiseerd. Op korte- en middellange termijn worden nog een 100-tal sociale huurwoningen voorzien.

Een aantal projecten die op korte/middenlange termijn kunnen gerealiseerd worden:

  • Molenstraat (bij wederverhuring)
  • Kerkelei 39-41
  • Kerkelei 44 – tuinen oude rijkswachtkazerne
  • Lindenpark
  • Grond gemeente tegenover het Kerkplein

Meer informatie over deze actie?

Dienst ruimte
Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde
03 380 16 11
ruimtelijke.ordening@schilde.be

Fiche

Status: Gepland

Budget

Raming: 50 000 euro

Doelgroep(en)

    Kansengroepen

Thema

    Openbare-ruimte|Wonen