Toekomst Lindenpark

Het ruimtelijke uitvoeringsplan is definitief vastgesteld op de gemeenteraad van november 2015. Op 21 januari 2016 keurde de deputatie van de provincie Antwerpen dit goed.

In oktober 2015 beslist het college van burgemeester en schepenen tot de opmaak van een masterplan. Deze opdracht wordt gegund aan het studiebureau BRUT. De gemeenteraad heeft dit masterplan goedgekeurd op 24 oktober 2016.

Op 7 december 2016 vond de informatieavond voor de omwonenden in de conferentiezaal van het gemeentehuis plaats. De presentatie kunt u hier terugvinden.

De Chirojongens en -meisjes krijgen een nieuw gebouw. Daarnaast komt er ook een multifunctioneel gemeenschapslokaal en worden er 44 bijkomende sociale woningen voorzien.

Meer informatie over deze actie?

Dienst ruimte
Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde
03 380 16 11
ruimtelijke.ordening@schilde.be

Fiche

Status: Gerealiseerd

Budget

Raming: € 64 650

Doelgroep(en)

    Alle-inwoners|Jeugd|Kansengroepen|Verenigingen

Thema

    Ontspanning|Openbare-ruimte