Toekomst Schildestrand

Schildestrand is overwegend een weekendzone. Dit betekent dat men er algemeen genomen enkel in het weekend mag logeren. Toch wordt er vaak permanent gewoond. Er wordt momenteel actief gezocht naar een gedifferentieerde, ruimtelijke en menselijke oplossing. Een eerste stap in het proces is reeds gezet: in 2016 is het startschot gegeven van de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Volgende stappen zijn gepland voor de opmaak van het RUP:

  • Opmaak waterstudie

De waterstudie is afgerond en wordt nu aan de hogere overheid voorgelegd. Er zal bekeken worden wat deze resultaten betekenen voor de bebouwbaarheid van het gebied.

  • Opmaak sociaal woonbehoefteonderzoek

Het startschot werd gegeven op 6 februari 2018 met een infoavond. De projectmedewerkers van het CAW werden voorgesteld aan de aanwezigen. Ook het doel en de aanpak van het onderzoek werden toegelicht.

Het onderzoek duurt één jaar en zal het bestuur meer inzicht geven over Schildestrand: wie zijn de eigenaars van woningen, huurders van woningen? Wat is hun profiel? Wat zijn hun woonsituaties en behoeftes? Dit onderzoek moet meer handvaten bieden voor de opmaak van het masterplan en het RUP.

  • Masterplan Schildestrand

De startvergadering vond plaats op 12 januari 2018. In september 2018 krijgt het studiebureau de eerste resultaten van het sociaal woonbehoefteonderzoek en kan hiermee aan de slag gaan om een aantal pistes uit te werken. 

 

Meer informatie over deze actie?

Dienst ruimte
Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde
03 380 16 11
ruimtelijke.ordening@schilde.be

Fiche

Status: Opgestart

Opgestart in 2014

Budget

Raming: € 100 000

Doelgroep(en)

    Alle-inwoners

Thema

    Mobiliteit|Openbare-ruimte|Openbare-werken