Toekomst Schildestrand

Schildestrand is overwegend een weekendzone. Dit betekent dat men er algemeen genomen enkel in het weekend mag logeren. Toch wordt er vaak permanent gewoond. Er wordt momenteel actief gezocht naar een gedifferentieerde, ruimtelijke en menselijke oplossing. Een eerste stap in het proces is reeds gezet: in 2016 is het startschot gegeven van de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan.

De verdere planning:

  • december 2016: er is een studiebureau aangesteld voor de waterstudie. Deze studie is gestart op 21 december en zal één jaar duren. 
  • najaar 2017: aanstelling van een studiebureau voor de opmaak van het masterplan.

 

Meer informatie over deze actie?

Dienst ruimte
Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde
03 380 16 11
ruimtelijke.ordening@schilde.be

Fiche

Status: Opgestart

Opgestart in 2014

Budget

Raming: € 125 000

Doelgroep(en)

    Alle-inwoners

Thema

    Mobiliteit|Openbare-ruimte|Openbare-werken