Toekomst Schildestrand UPDATE - december 2018

Schildestrand is overwegend een weekendzone. Toch wordt er vaak permanent gewoond. Er wordt momenteel actief gezocht naar een gedifferentieerde, ruimtelijke en menselijke oplossing. Een eerste stap in het proces is reeds gezet: in 2016 is het startschot gegeven van de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Volgende stappen zijn gepland voor de opmaak van het RUP:

  • Opmaak waterstudie

De waterstudie is afgerond en wordt nu aan de hogere overheid voorgelegd. De eerste vaststellingen zijn dat het een zeer waterrijk gebied is waar bebouwing minder wenselijk is. 

  • Opmaak sociaal woonbehoefteonderzoek

Het startschot werd gegeven op 6 februari 2018 met een infoavond. De projectmedewerkers van het CAW werden voorgesteld aan de aanwezigen. Ook het doel en de aanpak van het onderzoek werden toegelicht.

De laatste afspraken werden in oktober 2018 afgehandeld. Daarna heeft het CAW de gegevens verwerkt in een einddocument dat voorgelegd wordt aan het nieuw bestuur begin 2019. 

  • Masterplan Schildestrand

Er is begin 2018 een studiebureau aangesteld. Dat bureau zal na de presentatie van het einddocument aan het nieuwe bestuur een doorstart kunnen maken. Zij zullen dan aan de slag gaan met het uitwerken van een aantal pistes. 

 

Meer informatie over deze actie?

Dienst ruimte
Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde
03 380 16 11
ruimtelijke.ordening@schilde.be

Fiche

Status: Opgestart

Opgestart in 2014

Budget

Raming: € 100 000

Doelgroep(en)

    Alle-inwoners

Thema

    Mobiliteit|Openbare-ruimte|Openbare-werken