Woonvisie via woonbeleidsplan

Het woonbeleidsplan geeft de krachtlijnen en de keuzes voor het lokaal woonbeleid weer. Op basis van een analyse van de bestaande situatie en grondig overleg tussen het gemeentebestuur, de lokale woonactoren en de betrokken welzijnsorganisaties werden prioritaire beleidskeuzes vastgelegd en een tijdsgebonden actieplan opgemaakt.

Meer informatie vindt u hier terug.

Meer informatie over deze actie?

Dienst ruimte
Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde
03 380 16 42
ruimtelijke.ordening@schilde.be

Fiche

Status: Gerealiseerd

Gerealiseerd in 2013, is herzien in 2016

Budget

Raming: € 30 500

Doelgroep(en)

    Alle-inwoners

Thema

    Wonen