Hoe zou jij het plein indelen en inrichten? 

Minder appartementen in de historische kern van s-Gravenwezel - meer groen en ruimte voor sociale economie

Beschrijf je bijdrage

Het is natuurlijk naïef om te denken, dat het Lodewijk De Vochtplein een onbeschreven blad is. ´t Krekeloord : 19 appartementen extra - en de 26 appartementen van Van Gastel (uitbreiding Hof Van Wezel) zijn reeds een feit. Dus dat betekend 60 auto's extra in de dorpskom. Hoeveel appartementen komen er nog bij - Zie blauwdruk Stedenbouw RUP 2019 projectzone 11: Kerkomgeving 's Gravenwezel. Maar meer groen - plaats voor de fietsers en een sociale economie zou welkom zijn.