Hoe zou jij het plein indelen en inrichten? 

Duurzaamheid als groene draad

Beschrijf je bijdrage

- Maximaal alles waterdoorlatend aanleggen; - Voldoende vuilnisbakken voorzien, maximaal afgestemd op recyclage; waar mogelijk ondergronds; - Fontein + drinkwater voor iedereen; - Aanplanten (inheems) groen; variërend in vorm en omvang (bomen, struiken, bloemen); - Bloemplantsoenen laten variëren doorheen het jaar; - Biodiversiteit ondersteunen en versterken door bestuivers aan te trekken (bijenvriendelijke bloemen); - Energiehub: Laadpalen, voor iedereen toegankelijk; ‘Smart grid’ voor omwonenden; Zonnepanelen en groendaken op alle openbare gebouwen; Groepscomposteren