Terug naar overzicht

Hoe zou jij de mobiliteit op en rond het plein verbeteren? 

 

Laat ons jouw voorstellen voor een veilige en vlotte verkeerdoorstroming in deze schoolomgeving horen. Vergeet ook jouw suggesties over de parkeermogelijkheden niet.

Deze voorstellen werden reeds ingediend