• Fiets- en schoolstraten in onze gemeente

    Er is een plan! Wat vind jij ervan?

    Meer over het plan
Bekijk de inzendingen

We ontvingen heel wat feedback op het plan. Jullie nomineerden ook 40 straten als fietsstraat. We gaan ermee aan de slag.

Planning van dit participatietraject

Stem op de fiets- en schoolstraten

maart 2022

Evaluatie stemmen + opmaak plan van aanpak

april 2022

Terugkoppeling aan inwoners over het participatietraject

mei/juni 2022

Realiseren bijkomende fiets- en schoolstraten (uit het plan)

Einde 2022

Stem op de bijkomende genomineerde fietsstraten

begin 2023

Totaalplan fietsstraten (blauw) en schoolstraten (rood)