home-page
Meer nieuws & activiteiten

Het fiets- en schoolstratenplan is goedgekeurd! Wat nu?

Het plan is definitief afgeklopt. Wil je weten welke straten effectief fiets- en schoolstraat worden? En wat de volgende stappen zijn?

Bekijk het stappenplan

Planning van dit participatietraject

Stem op de fiets- en schoolstraten

maart 2022

Evaluatie stemmen + opmaak plan van aanpak

april 2022

Terugkoppeling aan inwoners over het participatietraject

mei/juni 2022

Realiseren bijkomende fiets- en schoolstraten (uit het plan)

Voorjaar 2023

Stem op de bijkomende genomineerde fietsstraten

2024/2025

Totaalplan fietsstraten (blauw) en schoolstraten (rood)