Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Het aangepaste fietsplan is er. Benieuwd wat er nog gewijzigd is?

15-02-2023

De knoop is doorgehakt! Het plan zal grotendeels geïmplementeerd worden. Het bleek duidelijk uit de inzendingen dat de Schildenaar voorstander is van veilige schoolomgevingen en de implementatie van fietsstraten. Wat is er precies gewijzigd ten opzichte van het originele plan?  Oudebaan: enkel het gedeelte tussen De Rest en de gemeentegrens met Zoersel wordt fietsstraat. Kleinveldweg: het stuk tussen Kwekerijstraat en de Kerkelei wordt ook fietsstraat.  Frans Pauwelslei is niet weerhouden als schoolstraat.  Veldlei is niet weerhouden als fietsstraat. En nu? De nodige verkeersborden worden besteld en geplaatst. De levertermijnen van de verkeersborden zijn wel langer dan vroeger, maar we hopen toch om dit voorjaar nog alles geïnstalleerd te hebben.  Jullie deden ook nog heel wat suggesties voor bijkomende fiets- en schoolstraten. Dankjewel daarvoor. Wat doen we daarmee?  We bestuderen en evalueren de impact die het basisplan heeft op het verkeer. En dit zeker voor een jaar.  Loopt alles goed? Dan bekijken en bevragen we welke bijkomende fiets- en schoolstraten er nog bij kunnen komen. 

En nu?

24-06-2022

Nu staan er twee belangrijke stappen op het programma: Gaat het plan volledig of deels geïmplementeerd worden? Op basis van het advies van de verkeerscel en jullie input zal hierover einde deze zomer een beslissing vallen. En zal eind 2022 het plan ook effectief uitgevoerd worden.  Welke genomineerde straten worden ook nog omgevormd tot een fietsstraat? Jullie nomineerden nog 40 bijkomende straten. Ook deze worden onder de loep genomen. Eerst bekijken we welke straten in aanmerking komen. Zo zijn gewestwegen en andere belangrijke hoofdwegen uitgesloten. Vervolgens bekijken we wat de impact is van de implementatie van fiets- en schoolstraten uit het plan (zie hierboven) op de mobiliteit. En tenslotte komen we terug naar jou met concrete bijkomende fietsstraten waarop jullie kunnen stemmen. De planning hiervan is voorzien voor begin 2023.  Klik hier voor een volledig overzicht van de timing.

Dit zijn de cijfers!

24-06-2022

Tijdens de maand maart liep het participatietraject rond fiets- en schoolstraten in onze gemeente. Dit project kan zeker een succes genoemd worden. Participeren kon op drie manieren: Feedback geven op het plan dat voorlag. Akkoord of niet akkoord. Feedback geven op individuele straten uit het plan via een enquête. Gemotiveerde feedback was mogelijk. Nomineren van bijkomende straten.  Ondertussen zijn alle inzendingen verwerkt en heeft het college van burgemeester en schepenen hier kennis van genomen. Ook aan jullie geven we graag de belangrijkste cijfers en feiten al mee: Er kwamen 130 inzendingen binnen op het plan. De enquête werd 109 keer ingevuld. Hierop kwam ook kwalitatief heel veel input over waarom bepaalde straten wel of net geen goed idee waren. Er waren ook nog 115 inzendingen over bijkomende straten die ook genomineerd werden als fiets- of schoolstraat. In totaal werden er 40 verschillende extra fietsstraten genomineerd.  In totaal zijn er 200 unieke gebruikers geregistreerd.

Meer nieuws & activiteiten

Het fiets- en schoolstratenplan is goedgekeurd! Wat nu?

Het plan is definitief afgeklopt. Wil je weten welke straten effectief fiets- en schoolstraat worden? En wat de volgende stappen zijn?

Bekijk het stappenplan

Planning van dit participatietraject

Stem op de fiets- en schoolstraten

maart 2022

Evaluatie stemmen + opmaak plan van aanpak

april 2022

Terugkoppeling aan inwoners over het participatietraject

mei/juni 2022

Realiseren bijkomende fiets- en schoolstraten (uit het plan)

Voorjaar 2023

Stem op de bijkomende genomineerde fietsstraten

2024/2025

Totaalplan fietsstraten (blauw) en schoolstraten (rood)