Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Mobiliteit, verkeer en veiligheid

Nieuwe busverbindingen van De Lijn

Update 2022 - Deze actie is voltooid, maar wordt wel verder opgevolgd. 

De ambitie

We onderzoeken of er tangentiële busverbindingen mogelijk zijn. Concreet betekent dit meer en betere busverbindingen tussen de omliggende gemeentes die niet via een grote stad zoals Antwerpen of Turnhout lopen.

Deze actie kadert in het Routeplan 2030. Dit plan ontwikkelt een langetermijnvisie voor het mobiliteitssysteem binnen de 32 gemeenten van de vervoerregio Antwerpen. Onze gemeente is één van deze 32 gemeentes. De busverbindingen zijn een belangrijk onderdeel van het routeplan.

Wat is er al gebeurd?

De busverbinding met Brasschaat is besproken met De Lijn en onderzocht in de vervoerregio. Deze nieuwe verbinding zal er ten vroegste in 2023 zijn.

Bijkomende informatie

Budget

Op dit moment heeft deze actie geen financiële impact.

Timing

Dit project is op schema.

Ideeën uit Pop-up 💡

  • Openbaar vervoer van Wijnegemsteenweg naar alle richtingen (Wijnegem, Brasschaat ...).
  • Een buslijn op de Wijnegemsteenweg zou praktisch zijn om naar Antwerpen te gaan. Nu moet je de auto nemen naar Wijnegem om daar de tram te nemen.
  • Ook voor buslijn 610 is het inzetten van meer bussen nodig. Om het uur is te weinig.
  • Op dit moment is buslijn 410 een ramp. Ze komt vaak niet of je moet een uur wachten.
  • Een betere werking van De Lijn en regelmatige uren.
  • Een busverbinding tussen Schilde en Brasschaat.
  • Frequentere busritten op de lijn Schilde - Sint-Job-In-'t-Goor.