Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Groene gemeente en duurzaamheid

Integraal waterbeleid

Update november 2023: Lokaal bestuur Schilde krijgt subsidies voor de aanleg van riolering in de Elzendreef/Dwarsdreef en in de Kampdreef en Catharinadreef.

De ambitie

We voeren een integraal waterbeleid. Zo komt er een bufferbekken op de Liersebaan in samenwerking met Hidrosan waardoor bij hevige regenval het water wordt opgevangen. Er wordt een onthardingsfonds opgericht in relatie met het te ontwikkelen natuurplan. Bij grootschalige projecten zullen projectontwikkelaars een financiële bijdrage moeten betalen. Dit zal bijdragen aan de realisatie van het natuurplan. In functie van de subsidies van de Vlaamse overheid plannen we bijkomende rioleringsprojecten. We zetten in op het voorkomen van wateroverlast. Zo komen er extra maatregelen bij de realisatie van grootschalige projecten zoals bijvoorbeeld het verplicht voorzien van een groendak.

Er zullen naar onze inwoners actieve sensibiliseringscampagnes georganiseerd worden om deel te nemen aan acties gericht op natuurbehoud, -verbinding en -versterking. 

Wat is er al gebeurd?

 1. Het onthardingsfonds is een feit. Meer hierover bij de actie Uitwerken natuurplan

 2. Actieve sensibiliseringscampagnes gericht op natuurbehoud, -verbinding en -versterking:
  1. April 2022: Samen met de gemeentes Zoersel, Brecht, Malle, Ranst en Zandhoven zet Schilde de schouders onder de campagne Bye Bye Gazon. Met dit project roepen de gemeenten hun inwoners op om het gras (en de bloemen, bomen en struiken) te laten groeien om zo het klimaat en het milieu vooruit te helpen.
  2. In juni 2022 konden inwoners deelnemen aan een infosessie 'tuinranger worden'. Een tuinranger is een vrijwilliger die bij mensen langsgaat om hun tuin natuurvriendelijker in te richten, met aandacht voor waterberging. Ondertussen hebben vijf vrijwilligers een opleiding gekregen en zijn ze aan de slag gegaan. Meer lezen.
  3. In september 2023 was er opnieuw een infosessie 'tuinranger worden'.
 3. Projecten ter verbetering van de waterhuishouding:
  1. Rioleringswerken Kroondreef en Schildedreef - Afgerond
  2. Rioleringswerken Cirkellaan, De Singel, Baron Delbekelaan en Den Aard - Afgerond in 2022. Meer lezen
  3. Vlaamse regering keurde einde 2022 de omgevingsvergunning voor rioleringswerken Schoolstraat, Oelegemsteenweg en Puttenhoflaan goed. 
  4. Heraanleg fietspaden Brasschaatsebaan met herprofilering grachten
  5. Onthardingsproject: afbraak hoeve Liersebaan. Op deze plek komt een bufferbekken
  6. Onthardingsproject: aankoop en afbraak woningen Schildestrand
  7. Wadi in de hondenlosloopzone Moerhoflaan
  8. Wadi aan plein Kasteeldreef
  9. Verbinding regenwaterafvoer Silvesterlaan
  10. Lokaal bestuur Schilde is betrokken bij het integraal project Groot Schijn en bij project Groen Kruis (provincie Antwerpen). 
  11. Hidrosan voert een studie uit voor de aanleg van riolering in de Elzendreef/Dwarsdreef en in de Kampdreef en Catharinadreef. Deze projecten zijn ook aan de hogere overheid voorgelegd voor subsidies. En weerhouden! De subsidies zullen dus richting onze gemeente komen. Volgende projecten waren ook opgedragen voor subsidies, maar zijn op dit moment nog niet weerhouden: Waterstraat, Kotseheide, Catersdreef, Ringdreef, Lange Repeldreef. 
  12. Het nodige budget voor het beheer van de antitankgracht is voorzien voor 2023, 2024 en 2025. De stuurgroep Antitankgracht kan hiermee aan de slag. 

Interessant cijfermateriaal

 • Januari 2023: deze legislatuur is er al 8616 meter extra regenwaterafvoer aangelegd:
  • Brasschaatsebaan: 4150 meter
  • Silvesterlaan: 150 meter
  • Den Aard: 960 meter
  • Baron Delbekelaan: 200 meter
  • De Singel: 1400 meter
  • Cirkellaan: 906 meter
 • Januari 2023: deze legislatuur is er al 1833 meter extra afvalwaterafvoer aangelegd:
  • Den Aard: 480 meter
  • Baron Delbekelaan: 200 meter
  • De Singel: 700 meter
  • Cirkellaan: 453 meter

Budget

Geraamde uitgaven (periode 2020 - 2024)

 • Bufferbekken: 30 000 euro
 • Rioleringsproject: 1 050 000 euro

Geraamde inkomsten (periode 2020 - 2024)

 • Subsidie rioleringswerken Kroondreef en Schildedreef: 1 000 000 euro

Effectief gespendeerd budget (tot op heden)

 • 2021: 133 114,97 euro
 • 2022: 359 346,04 euro
 • 2023: 2581,54 euro

Effectieve inkomsten (tot op heden)

 • 2021: subsidie rioleringswerken Kroondreef en Schildedreef = 1 044 025,43 euro

Timing

Dit project is op schema.