Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Groene gemeente en duurzaamheid

Ontdek alle acties uit het meerjarenplan #SchildeSchittert

17
0

Willekeurig Populair Recent

Groene gemeente en duurzaamheid

Investering in Lodewijk De Vochtplein

Ambitie

Het Lodewijk De Vochtplein in 's-Gravenwezel moet een plek worden waar al onze inwoners en verenigingen graag vertoeven. Hun ideeën over het plein vinden we dan ook heel belangrijk. Hiervoor is de website www.schildeschittert.be/ldv-plein gelanceerd. Daar kan iedereen op een laagdrempelige manier een bijdrage doen. Deze bijdrages en ideeën worden gestroomlijnd en vertaald naar een nieuw visieplan voor het Lodewijk De Vochtplein. Dit visieplan zal omgezet worden in een uitvoeringsplan.

Wat is er al gebeurd?

Einde augustus 2021: opstart participatietraject via de website van Schilde Schittert en 2970 info. September en oktober 2021: iedereen kan zijn of haar ideeën voor het Lodewijk De Vochtplein indienen via www.schildeschittert.be/ldv-plein. November en december 2021: Een team van specialisten bekijkt al jullie ingediende ideeën en evalueert de haalbaarheid ervan. De weerhouden ideeën zullen door het college van burgemeester en schepenen uitgewerkt worden tot een concreet visieplan. Januari 2022: via 2970 info krijgen alle inwoners al een eerste terugkoppeling over de ingediende ideeën.  Zomer 2022: de architect legt een eerste ontwerpvisie voor aan het gemeentebestuur. Alle diensten kunnen hierop feedback geven vanuit hun eigen kennisdomein.  Begin oktober 2022: we bundelden de ontvangen feedback en gaven deze door aan de architect voor een herwerkte ontwerpvisie. Februari 2023: het college van burgemeester en schepenen keurde het ontwerpvoorstel van de architect goed.  Voorjaar 2023: op het Lodewijk De Vochtplein staan panelen die tonen hoe het Lodewijk De Vochtplein van de toekomst er kan uitzien.  Najaar 2023: Zowel de winkeliersvereniging als de Kerkraad hebben hun bezorgdheid over het aantal parkeerplaatsen doorgegeven.  December 2023: Erfgoed Vlaanderen, lokaal bestuur Schilde en de Kerkraad hebben samengezeten over de herinrichting van de parking.

Wat moet er nog gebeuren?

Het visieplan gaat voor een definitieve goedkeuring naar de gemeenteraad. 

Bijkomende informatie

Startnota - Lodewijk De Vochtplein www.schildeschittert.be/ldv-plein
0 0
lees meer

Groene gemeente en duurzaamheid

Natuurbegraafplaats

Update november 2023 - De natuurbegraafplaats is aangelegd en bepland. Medewerkers van de dienst der werken maakten een prachtig houten bord. 

0 0
lees meer

Groene gemeente en duurzaamheid

Uitwerken natuurplan

Update mei 2024 - Schilde doet mee aan het Vlaams kampioenschap tegelwippen.

0 0
lees meer

Groene gemeente en duurzaamheid

Groene huisstijl

Update maart 2024: Er komt een proefproject met nieuwe verkeersremmers in wijk Drijhoek. Deze verkeersremmers zijn geen bloembakken, maar een vaste constructie uitgeslepen uit het wegdek. Ineens een onthardingsproject dus.

0 0
lees meer

Groene gemeente en duurzaamheid

Herinrichting dorpskernen

Update mei 2024 - Er komen 89 parkeerplaatsen op de publieke parking aan de Lindenstraat.

0 0
lees meer

Groene gemeente en duurzaamheid

Vergroening wagenpark

De ambitie

We vergroenen het gemeentelijk wagenpark om de uitstoot van de gemeentelijke voertuigen te verminderen. We werkten hiervoor met een investeringsprogramma zodat stapsgewijs alle voertuigen vervangen kunnen worden door milieuvriendelijkere alternatieven. Het jaarlijks budget voor wagens zal gebruikt worden om vervuilende wagens aan te passen aan ecologische alternatieven.

Wat is er al gebeurd?

2021: Lokaal bestuur Schilde koopt twee elektrische personenwagens en een camionette met open laadbak aan. De wagens zijn ecologischere alternatieven van de huidige wagens.  2022: Op 5 mei kreeg de dienst vrije tijd een volledig elektrische Opel Vivaro E met 9 zitplaatsen. En ook het sociaal huis kreeg een elektrische wagen in het najaar.  2023: Dienst der werken kreeg een elektrische bestelwagen Max-e-deliver-3. Er is ook nog een Max-e-deliver-9 besteld. Deze komt in 2024.

Bijkomende informatie

Startnota - Vergroening wagenpark

0 0
lees meer

Groene gemeente en duurzaamheid

Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen

Update november 2023 - Op 1 september is het energiedelen tussen Werf 44 en het gemeentehuis opgestart. 

0 0
lees meer

Groene gemeente en duurzaamheid

Uitwerken boombeleidsplan

Update april 2023 - Er is beslist om deze legislatuur geen boombeleidsplan op te maken. Het natuurplan krijgt voorrang.

0 0
lees meer

Groene gemeente en duurzaamheid

Slimme openbare ledverlichting

act

0 0
lees meer

Groene gemeente en duurzaamheid

Oplaadpunten voor fiets en auto

Update 2024: er komen dit jaar nog minstens 11 openbare laadpalen bij. 2 zijn er al operationeel, 4 staan er en moeten nog in werking treden. 5 komen er bij de realisatie van de parking aan de lindensite. 

0 0
lees meer

Groene gemeente en duurzaamheid

Integraal waterbeleid

Update mei 2024 - De parkeerterreinen van de toekomst zijn groen. Dit betekent dat er een concreet engagement is van het bestuur om parkings zoveel als mogelijk te integreren in de groene natuurlijke omgeving.

0 0
lees meer

Groene gemeente en duurzaamheid

Masterplan gemeentelijke eigendommen

Update mei 2024 - De Oranjerie en de bib van Schilde worden onder handen genomen.

0 0
lees meer

Groene gemeente en duurzaamheid

Extra groenonderhoud

Update 2022 - Deze actie is voltooid, maar wordt wel verder opgevolgd. 

0 0
lees meer

Groene gemeente en duurzaamheid

Trouwen in 't groen
0 0
lees meer

Groene gemeente en duurzaamheid

Bloemengemeente

De ambitie

We zetten onze gemeente op de kaart als bloemengemeente. De huidige bloemkorven en -torens aan de winkelassen, de pleinen en op visueel belangrijke locaties worden behouden en verder uitgebreid. Hiervoor zullen we ook een tevredenheidsonderzoek doen naar de huidige werkwijze en naar eventuele andere opties voor bloemenkorven en -torens.

Per jaar krijgt ook één gemeentelijk grasveld of verharding een totale make-over tot streekeigen bloemenweide. Het grasland en de te ontharden gebieden zullen we inventariseren. 

Wat is er al gebeurd?

2020 Het plein aan de Kasteeldreef is heraangelegd 2021 Aan het kerkhof in Schilde is een bloemenweide ingezaaid. De perceeltjes op Schildestrand zijn ook ingezaaid met bloemen. Er zijn extra bloementorens geplaatst op volgende locaties: het gemeenteplein, Kerkstraat, Wijnegemsteenweg, Kerkplein, Werf 44 en Rozenhoek. Er zijn twee bloemenweides ingezaaid: aan Schildestrand en aan de begraafplaats in Schilde. Er zijn bloembollen gepland aan de Kraanweide en aan de begraafplaats Schilde 2022 Er zijn bloembollen gepland aan de Bellevuedreef en aan de ingang Schildehof. Het project 'tuinrangers' is een succes en zal met een jaar verlengd worden. Meer info vind je hier. 2023 De bloementorens in onze gemeente krijgen een andere bloemenmix. Een mix die biodivers en bijenvriendelijk is. Het aantal bloementorens is verminderd naar tien. Zo kan er binnen hetzelfde budget een hogere kwaliteit geboden worden.  Het plantsoen rond de kapel in de Kapelstraat kreeg vaste planten en heesters.
0 0
lees meer

Groene gemeente en duurzaamheid

Inrichten van hondenlosloopzones

Update november 2023 - Sinds deze zomer is er een tweede hondenlosloopzone aan Schildestrand. 

0 0
lees meer

Groene gemeente en duurzaamheid

't Parkske opwaarderen als openbare ruimte

Update januari 2023 - Dit jaar starten we met een visieplan voor 't Parkske.

0 0
lees meer