Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Groene gemeente en duurzaamheid

Ontdek alle acties uit het meerjarenplan #SchildeSchittert

17
0

Willekeurig
Populair
Recent
Investering in Lodewijk De Vochtplein
Update november 2023 - Er is een visieplan van het Lodewijk De Vochtplein. In het voorjaar stonden er panelen met toekomstbeelden op het plein. Zowel de winkeliersvereniging als de Kerkraad hebben hun bezorgdheid over het aantal parkeerplaatsen doorgegeven. Lokaal bestuur Schilde gaat met hen in overleg om tot een akkoord te komen. Daarna gaat het visieplan voor een definitieve goedkeuring naar de gemeenteraad. 
0 0
lees meer
Oplaadpunten voor fiets en auto
De ambitie: We investeren jaarlijks in bijkomende elektrische oplaadplaatsen voor fietsen en auto's. Het is de ambitie dat ook het aantal sessies aan de oplaadpunten jaar na jaar stijgt. Deze actie kadert in het grotere klimaatplan van gemeente Schilde. En draagt mee bij aan het verminderen van onze CO2-uitstoot met 40 % tegen 2030.  Wat is er al gebeurd? 2021 Er zijn 7 publiek toegankelijke oplaadpunten voor auto's bijgekomen. Klik hier om te kijken waar deze juist staan. 2022: Werf 44 kreeg een eerste laadlocker voor elektrische fietsen.  De gemeentelijke elektrische wagens kregen een extra laadpaal aan het gemeentehuis en aan het Parkske. Er is een gemeentelijk laadpaalplan. Dit plan ligt nu ter goedkeuring bij de Vlaamse overheid. De laadpaallocatie ter hoogte van Kasteeldreef 112 is alvast goedgekeurd.  2023: Er kwamen al twee aanvragen binnen via de oproep 'paal volgt wagen'. Er staan tien laadpalen op de planning. Er wachten twee laadpalen op een alternatief locatievoorstel. Auto's die gebruik maken van een elektrische laadpaal in de blauwe zone hoeven hun parkeerschijf niet te leggen. Hiervoor keurde de gemeenteraad een uitzondering goed.  Interessant cijfermateriaal Aantal sessies aan de oplaadpunten: 2019: 925 sessies  2020: 1091 sessies 2021: 3118 sessies 2022: 6040 sessies  2023 (eerste kwartaal): 2052 sessies Bijkomende informatieStartnota - Oplaadpunten voor fiets en auto
0 0
lees meer
Inrichten van hondenlosloopzones
Update november 2023 - Sinds deze zomer is er een tweede hondenlosloopzone aan Schildestrand. 
0 0
lees meer
Extra groenonderhoud
Update 2022 - Deze actie is voltooid, maar wordt wel verder opgevolgd. 
0 0
lees meer
Bloemengemeente
Update november 2023 - De bloementorens in onze gemeente krijgen een andere bloemenmix. Een mix die biodivers en bijenvriendelijk is. Het aantal bloementorens is verminderd naar tien. Zo kan er binnen hetzelfde budget een hogere kwaliteit geboden worden. 
0 0
lees meer
Vergroening wagenpark
De ambitie We vergroenen het gemeentelijk wagenpark om de uitstoot van de gemeentelijke voertuigen te verminderen. We werkten hiervoor met een investeringsprogramma zodat stapsgewijs alle voertuigen vervangen kunnen worden door milieuvriendelijkere alternatieven. Het jaarlijks budget voor wagens zal gebruikt worden om vervuilende wagens aan te passen aan ecologische alternatieven. Wat is er al gebeurd? 2021: Lokaal bestuur Schilde koopt twee elektrische personenwagens en een camionette met open laadbak aan. De wagens zijn ecologischere alternatieven van de huidige wagens.  2022: Op 5 mei kreeg de dienst vrije tijd een volledig elektrische Opel Vivaro E met 9 zitplaatsen. En ook het sociaal huis kreeg een elektrische wagen in het najaar. Daarnaast zijn er nog elektrische wagens besteld die verwacht worden in 2023.  Bijkomende informatie Startnota - Vergroening wagenpark
0 0
lees meer
Trouwen in 't groen
0 0
lees meer
Natuurbegraafplaats
Update november 2023 - De natuurbegraafplaats is aangelegd en bepland. Medewerkers van de dienst der werken maakten een prachtig houten bord. 
0 0
lees meer
Slimme openbare ledverlichting
De ambitie We investeren in slimme openbare ledverlichting. Systematisch wordt alle openbare verlichting omgebouwd naar led. Het doel is dat alle openbare verlichting verled is in 2030. Dit gebeurt in samenwerking met netbeheerder Fluvius. Zij doen de omschakeling naar led en zijn de geschikte partner om kort op de bal te spelen voor toekomstige innovaties. Er komt ook ledverlichting aan semi-openbare plaatsen zoals monumenten en sportterreinen. Het doel is ook dat de CO2-uitstoot en het energieverbruik van de openbare verlichting jaarlijks daalt in gemeente Schilde. Wat is er al gebeurd?  Lokaal bestuur Schilde en netbeheerder Fluvius hebben de nodige afspraken gemaakt om dit project tot een goed einde te brengen. Fluvius gaat dit project verder uitvoeren, lokaal bestuur Schilde volgt mee op.  In december 2022 is het jaaractieplan van Fluvius goedgekeurd: Hierin staat de lijst met straten die in 2023 en 2024 verled zullen worden. Bekijk deze straten op het gemeenteplan. We kiezen ook voor een nog energiezuinigere lamp: Signify Lumistreet. Hierin staat dat er een inhaalbeweging en versnelling van de verledding zal gebeuren. In 2025 zal 55% van de straatverlichting verled zijn.  2023: Op verschillende plekken in de gemeente zal er amberkleurige straatverlichting komen. Door deze ingreep kunnen dieren zoals vleermuizen en egels vrijer bewegen tussen verschillende zones. Ze worden niet langer gehinderd door het standaard fel wit licht van de verlichting. We noemen dit ontsnippering. Op volgende locaties zal dit onder andere komen:  Turnhoutsebaan ter hoogte van de Antitankgracht Schildestrand Sint-Jobsteenweg De Pont Den Heuvel Goorstraat  Leeuwkensweg Lemmekensbaan De terreinverlichting van de voetbalvelden Molenakker en Rozenhoek zal ook verled worden.  Interessant cijfermateriaal Hoeveel procent is ondertussen omgezet naar led? Augustus 2021: 13 % van alle openbare verlichting is omgezet naar led. Juli 2022: 14,96 % van alle openbare verlichting is omgezet naar led. Voor hoeveel ton CO2 is de openbare verlichting verantwoordelijk?  2015: Openbare verlichting is verantwoordelijk voor 249 ton CO2 per jaar. 2018: Openbare verlichting is verantwoordelijk voor 201 ton CO2 per jaar.  2019: Openbare verlichting is verantwoordelijk voor 200 ton CO2 per jaar. 2020: Openbare verlichting is verantwoordelijk voor 202 ton CO2 per jaar.  2021: Openbare verlichting is verantwoordelijk voor 187 ton CO2 per jaar.
0 0
lees meer
Uitwerken natuurplan
Update november 2023 - In december 2023 komt er een nieuw bos aan de Rozenhoek. Inwoners kunnen mee komen planten. Daarnaast komen er ook geveltuinen aan het Hof van Picardieën en aan kinderopvang 't Appeltje. 
0 0
lees meer
't Parkske opwaarderen als openbare ruimte
Update januari 2023 - Dit jaar starten we met een visieplan voor 't Parkske.
0 0
lees meer
Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen
Update november 2023 - Op 1 september is het energiedelen tussen Werf 44 en het gemeentehuis opgestart. 
0 0
lees meer
Uitwerken boombeleidsplan
Update april 2023 - Er is beslist om deze legislatuur geen boombeleidsplan op te maken. Het natuurplan krijgt voorrang.
0 0
lees meer
Integraal waterbeleid
Update november 2023: Lokaal bestuur Schilde krijgt subsidies voor de aanleg van riolering in de Elzendreef/Dwarsdreef en in de Kampdreef en Catharinadreef.
0 0
lees meer
Groene huisstijl
0 0
lees meer
Herinrichting dorpskernen
Update april 2023 - In februari 2023 is de startnota 'bouwcode dorpskernen' toegelicht aan de raadscommissie.
0 0
lees meer
Masterplan gemeentelijke eigendommen
Update mei 2023 - De Pastorij is opgeleverd. De gunning voor de renovatie van de Zonnebaars is een feit. De laatste werken aan De Drie Rozen staan op de planning. 
0 0
lees meer