home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Groene gemeente en duurzaamheid

Masterplan gemeentelijke eigendommen

Update mei 2024 - De Oranjerie en de bib van Schilde worden onder handen genomen.

De ambitie

Hoe kan het gemeentelijk patrimonium beter renderen en uitgebouwd worden? Op basis van een uitgevoerde studie investeren we in het gestructureerd onderhoud van de gebouwen. We maken jaarlijks een meerjarenonderhoudsplan op met de uit te voeren werken voor dat jaar.

Wat is er al gebeurd?

2021

 • Uitgevoerd: werken aan de douchevloeren van de rugby 
 • In uitvoering: werken aan de buitenzijde van volgende gebouwen: het oude vredegerecht/muziek- en woordacademie (Turnhoutsebaan), de Wip, het sociaal huis, het Dorpshuis
 • Nog te gunnen: renovatie dakwerken De Drie Rozen en KSK Schilde (voetbal Rozenhoek), werken aan de buitenzijde van de pastorij in Schilde. 

2022

 • De werken aan de buitenzijde van de De Drie Rozen en de Pastorie zitten in de eindfase.
 • De dakwerken aan KSK Schilde zijn in uitvoering.
 • Het dossier van de Zonnebaars heeft wat vertraging opgelopen. De gunning is voorzien voor voorjaar 2023. 

2023

 • De werken aan de De Drie Rozen, de Pastorij en KSK Schilde zijn klaar.
 • De werken aan de Oranjerie zijn uitgesteld. 
 • De werken aan de Zonnebaars zijn klaar.  
 • De uitleendienst audiovisueel materiaal van de jeugdraad is verhuisd naar de archiefruimte in Werf 44. 

2024

 • Er loopt een openbare aanbesteding voor de restauratie van de buitenkant van de Oranjerie. Bij de opdracht is er rekening gehouden met de eisen van Erfgoed Vlaanderen. 
 • De bibliotheek van Schilde krijgt een grote make-over. De werken starten in juni. 
 • Het Molenerf en het Hof van Picardieën krijgen een energie-audit. 

Bijkomende informatie

Startnota - Meerjarenonderhoudsplan

Budget

Geraamde uitgaven (periode 2020 - 2025)

 • Studie: 10 000 euro
 • Werken die hieruit voortvloeien: 4 500 000 euro

Effectief gespendeerd budget (tot op heden)

 • 2021: 77 808,25 euro
 • 2022: 639 649,11 euro
 • 2023: 784 414,98 euro
 • 2024: 36 106,43 euro

Timing

Dit project is op schema.