Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Groene gemeente en duurzaamheid

Masterplan gemeentelijke eigendommen

Update mei 2023 - De Pastorij is opgeleverd. De gunning voor de renovatie van de Zonnebaars is een feit. De laatste werken aan De Drie Rozen staan op de planning. 

De ambitie

Hoe kan het gemeentelijk patrimonium beter renderen en uitgebouwd worden? Op basis van een uitgevoerde studie investeren we in het gestructureerd onderhoud van de gebouwen. We maken jaarlijks een meerjarenonderhoudsplan op met de uit te voeren werken voor dat jaar.

Wat is er al gebeurd?

2021

 • Uitgevoerd: werken aan de douchevloeren van de rugby 
 • In uitvoering: werken aan de buitenzijde van volgende gebouwen: het oude vredegerecht/muziek- en woordacademie (Turnhoutsebaan), de Wip, het sociaal huis, het Dorpshuis
 • Nog te gunnen: renovatie dakwerken De Drie Rozen en KSK Schilde (voetbal Rozenhoek), werken aan de buitenzijde van de pastorij in Schilde. 

2022

 • De werken aan de buitenzijde van de De Drie Rozen en de Pastorie zitten in de eindfase.
 • De dakwerken aan KSK Schilde zijn in uitvoering.
 • Het dossier van de Zonnebaars heeft wat vertraging opgelopen. De gunning is voorzien voor voorjaar 2023. 

2023

 • De werken voor de renovatie aan de Zonnebaars starten na het visseizoen (oktober).  
 • De werken aan de De Drie Rozen, de Pastorij en KSK Schilde zijn klaar.
 • De werken aan de Oranjerie zijn uitgesteld. 

Bijkomende informatie

Startnota - Meerjarenonderhoudsplan

Budget

Geraamde uitgaven (periode 2020 - 2025)

 • Studie: 10 000 euro
 • Werken die hieruit voortvloeien: 4 500 000 euro

Effectief gespendeerd budget (tot op heden)

 • 2021: 77 808,25 euro
 • 2022: 639 649,11 euro
 • 2023: 566 633,18 euro

Timing

Dit project is op schema.