Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Groene gemeente en duurzaamheid

Investering in Lodewijk De Vochtplein

Update november 2023 - Er is een visieplan van het Lodewijk De Vochtplein. In het voorjaar stonden er panelen met toekomstbeelden op het plein. Zowel de winkeliersvereniging als de Kerkraad hebben hun bezorgdheid over het aantal parkeerplaatsen doorgegeven. Lokaal bestuur Schilde gaat met hen in overleg om tot een akkoord te komen. Daarna gaat het visieplan voor een definitieve goedkeuring naar de gemeenteraad. 

Ambitie

Het Lodewijk De Vochtplein in 's-Gravenwezel moet een plek worden waar al onze inwoners en verenigingen graag vertoeven. Hun ideeën over het plein vinden we dan ook heel belangrijk. Hiervoor is de website www.schildeschittert.be/ldv-plein gelanceerd. Daar kan iedereen op een laagdrempelige manier een bijdrage doen. Deze bijdrages en ideeën worden gestroomlijnd en vertaald naar een nieuw visieplan voor het Lodewijk De Vochtplein. Dit visieplan zal omgezet worden in een uitvoeringsplan.

Wat is er al gebeurd?

 • Einde augustus 2021: opstart participatietraject via de website van Schilde Schittert en 2970 info.
 • September en oktober 2021: iedereen kan zijn of haar ideeën voor het Lodewijk De Vochtplein indienen via www.schildeschittert.be/ldv-plein.
 • November en december 2021: Een team van specialisten bekijkt al jullie ingediende ideeën en evalueert de haalbaarheid ervan. De weerhouden ideeën zullen door het college van burgemeester en schepenen uitgewerkt worden tot een concreet visieplan.
 • Januari 2022: via 2970 info krijgen alle inwoners al een eerste terugkoppeling over de ingediende ideeën. 
 • Zomer 2022: de architect legt een eerste ontwerpvisie voor aan het gemeentebestuur. Alle diensten kunnen hierop feedback geven vanuit hun eigen kennisdomein. 
 • Begin oktober 2022: we bundelden de ontvangen feedback en gaven deze door aan de architect voor een herwerkte ontwerpvisie.
 • Februari 2023: het college van burgemeester en schepenen keurde het ontwerpvoorstel van de architect goed. 
 • Voorjaar 2023: op het Lodewijk De Vochtplein staan panelen die tonen hoe het Lodewijk De Vochtplein van de toekomst er kan uitzien. 
 • Najaar 2023: Zowel de winkeliersvereniging als de Kerkraad hebben hun bezorgdheid over het aantal parkeerplaatsen doorgegeven. 

Wat moet er nog gebeuren?

 • Lokaal bestuur Schilde gaat met de winkeliersvereniging en de Kerkraad in overleg om tot een akkoord te komen over de parkeerplaatsen.
 • Daarna gaat het visieplan voor een definitieve goedkeuring naar de gemeenteraad. 

Bijkomende informatie

Budget

Geraamd budget 

 • 15 000 euro

Effectief gespendeerd budget (tot op heden)

 • 2021: 3962,75 euro

Timing

Dit project loopt op schema. 

Ideeën uit Pop-up 💡

 • Maak van het Lodewijk De Vochtplein een open ruimte voor iedereen.
 • Maak het Lodewijk De Vochtplein groener met meer beplanting, speeltuigen voor kinderen, herstel de petanquebaan en picknickbanken.