Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Cultuur en erfgoed

Historisch kerkhof in ere herstellen

De ambitie

Wij hebben een uniek historisch kerkhof in onze gemeente. Funerair erfgoed dat niet in veel gemeenten wordt teruggevonden. Het unieke aan deze begraafplaats is dat deze in het woongebied ligt naast de kerk en de pastorie. De meeste begraafplaatsen liggen immers buiten de dorpskern. Wat ons kerkhof ook bijzonder maakt is dat er een (kunst)historisch overzicht is van de manier van begraven van vroeger tot vandaag. Je loopt letterlijk doorheen de geschiedenis als je van het oude kerkhofgedeelte naar het nieuwe loopt.

Het is belangrijk dat het funerair erfgoed wordt opgenomen in een beheersplan en dat er een grondig onderhoud gebeurt. Het beheersplan moet ook goedgekeurd worden door het agentschap onroerend erfgoed. Het is ook het doel dat alle graven op het oude gedeelte van het kerkhof één keer per vijf jaar worden geïnspecteerd door Monumentenwacht.


Wat is er al gebeurd?

2020

 • In augustus keurde de gemeenteraad het beheersplan goed.

2021

 • In mei keurde het agentschap onroerend erfgoed het beheersplan goed.
 •  Op 5 en 6 juni stond het beheersplan in de kijker tijdens de week van de begraafplaatsen. 

2022

 • Regionaal Landschap de Voorkempen neemt tot en met december 2024 de coördinatie van dit project op zich. De werken zijn gestart in juni 2022. De focus zal liggen op het herstel van vier grafzerken die tijdens het zware stormweer van februari 2022 beschadigd werden.
 • Een deel van de onderhoudswerken aan het groen is eind 2022 al voltooid.

2023

 • Er is een bestek opgemaakt voor de restauratie van twee beschadigde graven. 
 • Het nodige voorbereidende werk is uitgevoerd voor de reiniging en herstelling (verzakking) van alle graven die als ZEN-erfgoed zijn opgenomen. 
 • Monumentenwacht deed een inspectie van 99 grafzerken.
 • In oktober organiseerde lokaal bestuur Schilde een initiatie 'reiniging van waardevolle graftekens' voor vrijwilligers. 

Bijkomende informatie

Beheersplan begraafplaats Schilde

Budget

Geraamde uitgaven (periode 2022 - 2024)

 • 150 000 euro

Geraamde inkomsten (via subsidies)

 • 90 000 euro

Effectief gespendeerd budget (tot op heden)

 • 2020: 17 993,91 euro
 • 2022: 5500 euro

Effectieve inkomsten (tot op heden)

 • 2022: 20 000 euro
 • 2023: 23 947,10 euro

Timing

Dit project is op schema.