Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Cultuur en erfgoed

Ontdek alle acties uit het meerjarenplan #SchildeSchittert

3
0

Willekeurig Populair Recent

Cultuur en erfgoed

Een plan voor Schildehof

Update mei 2024 - Schildehof krijgt goede punten. Slib en waterkwaliteit zijn goed. 

0 0
lees meer

Cultuur en erfgoed

Waardevolle dorpsgezichten in de kijker

Deze actie is deels stopgezet door de huidige energiecrisis.

0 0
lees meer

Cultuur en erfgoed

Historisch kerkhof in ere herstellen

De ambitie

Wij hebben een uniek historisch kerkhof in onze gemeente. Funerair erfgoed dat niet in veel gemeenten wordt teruggevonden. Het unieke aan deze begraafplaats is dat deze in het woongebied ligt naast de kerk en de pastorie. De meeste begraafplaatsen liggen immers buiten de dorpskern. Wat ons kerkhof ook bijzonder maakt is dat er een (kunst)historisch overzicht is van de manier van begraven van vroeger tot vandaag. Je loopt letterlijk doorheen de geschiedenis als je van het oude kerkhofgedeelte naar het nieuwe loopt.

Het is belangrijk dat het funerair erfgoed wordt opgenomen in een beheersplan en dat er een grondig onderhoud gebeurt. Het beheersplan moet ook goedgekeurd worden door het agentschap onroerend erfgoed. Het is ook het doel dat alle graven op het oude gedeelte van het kerkhof één keer per vijf jaar worden geïnspecteerd door Monumentenwacht.


Wat is er al gebeurd?

2020

In augustus keurde de gemeenteraad het beheersplan goed.

2021

In mei keurde het agentschap onroerend erfgoed het beheersplan goed.  Op 5 en 6 juni stond het beheersplan in de kijker tijdens de week van de begraafplaatsen. 

2022

Regionaal Landschap de Voorkempen neemt tot en met december 2024 de coördinatie van dit project op zich. De werken zijn gestart in juni 2022. De focus zal liggen op het herstel van vier grafzerken die tijdens het zware stormweer van februari 2022 beschadigd werden. Een deel van de onderhoudswerken aan het groen is eind 2022 al voltooid.

2023

Er is een bestek opgemaakt voor de restauratie van twee beschadigde graven.  Het nodige voorbereidende werk is uitgevoerd voor de reiniging en herstelling (verzakking) van alle graven die als ZEN-erfgoed zijn opgenomen.  Monumentenwacht deed een inspectie van 99 grafzerken. In oktober organiseerde lokaal bestuur Schilde een initiatie 'reiniging van waardevolle graftekens' voor vrijwilligers.  Het agentschap Onroerend Erfgoed kende een erfgoedpremie toe van 38 451 euro voor het reinigen en restaureren van graftekens op het oude kerkhof. Deze werken zullen in de zomer van 2024 starten. 

2024

De graftekens op het oude kerkhof krijgen een reiniging en restauratie (planning: juni).

Bijkomende informatie

Beheersplan begraafplaats Schilde

0 0
lees meer