Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Cultuur en erfgoed

Ontdek alle acties uit het meerjarenplan #SchildeSchittert

3
0

Willekeurig
Populair
Recent
Een plan voor Schildehof
De ambitie Schildehof is het restant van een kasteeldomein uit de zestiende eeuw. In de negentiende eeuw nam baron en toenmalige burgemeester Henri Van de Werve (1844-1924) er zijn intrek. In 1953 werd het domein aangekocht door het gemeentebestuur, dat het vervallen kasteel een jaar later liet afbreken en de omliggende bossen in 1971 openstelde als openbaar park dat 42 hectare groot is. Samen met Regionaal Landschap De Voorkempen en studiebureau Landmax maken we een geïntegreerd beheersplan op om het domein met al haar natuur en erfgoedwaarde te behouden, beheren en ontwikkelen. Dit beheersplan is belangrijk om nadien subsidies te kunnen krijgen van de Vlaamse overheid. Het doel is om aan de Oranjerie een zone te creëren waar ontmoeten en zachte recreatie mogelijk blijft. Terwijl in het overige deel van het park de rust en het natuurlijke karakter de bovenhand zullen hebben. Concrete projecten die op de planning staan: het opwaarderen van de pijlenbrug, de venustempel, de oude aanlegsteiger bij de vijver en Bobine-Les Bains een functionele parking het ruimen van de grachten en de vijver het herstel van de dreven en zichtassen uniforme bewegwijzering en heldere infoborden. Wat is er al gebeurd? 2020 In januari krijgt het hekwerk aan de inkompoort van Schildehof krijgt een gedeeltelijke restauratie. 2021 Op 14 juni keurt het college van burgemeester en schepenen het geïntegreerd beheersplan goed. 2022 Op 26 februari volgt het ministerieel besluit ter goedkeuring van het geïntegreerd beheersplan 'Schildehof' en de gedeeltelijke erkenning als reservaat, met name voor de kasteelkelder.  Samen met Regionaal Landschap de Voorkempen werken we aan de doorstart van het geïntegreerd beheersplan naar de effectieve realisatie van de acties uit dit plan.  2023 Vanaf juni staan volgende werken op de planning: Het opwaarderen van de pijlenbrug, de venustempel, de oude aanlegsteiger bij de vijver en het badhuis Bobine-les-bains Een functionele parking Het ruimen van de grachten en de vijver Het herstel van de dreven en zichtassen Uniforme bewegwijzering en heldere infoborden.
0 0
lees meer
Historisch kerkhof in ere herstellen
De ambitie Wij hebben een uniek historisch kerkhof in onze gemeente. Funerair erfgoed dat niet in veel gemeenten wordt teruggevonden. Het unieke aan deze begraafplaats is dat deze in het woongebied ligt naast de kerk en de pastorie. De meeste begraafplaatsen liggen immers buiten de dorpskern. Wat ons kerkhof ook bijzonder maakt is dat er een (kunst)historisch overzicht is van de manier van begraven van vroeger tot vandaag. Je loopt letterlijk doorheen de geschiedenis als je van het oude kerkhofgedeelte naar het nieuwe loopt. Het is belangrijk dat het funerair erfgoed wordt opgenomen in een beheersplan en dat er een grondig onderhoud gebeurt. Het beheersplan moet ook goedgekeurd worden door het agentschap onroerend erfgoed. Het is ook het doel dat alle graven op het oude gedeelte van het kerkhof één keer per vijf jaar worden geïnspecteerd door Monumentenwacht. Wat is er al gebeurd? 2020 In augustus keurde de gemeenteraad het beheersplan goed. 2021 In mei keurde het agentschap onroerend erfgoed het beheersplan goed.  Op 5 en 6 juni stond het beheersplan in de kijker tijdens de week van de begraafplaatsen.  2022 Regionaal Landschap de Voorkempen neemt tot en met december 2024 de coördinatie van dit project op zich. De werken zijn gestart in juni 2022. De focus zal liggen op het herstel van vier grafzerken die tijdens het zware stormweer van februari 2022 beschadigd werden. Een deel van de onderhoudswerken aan het groen is eind 2022 al voltooid. 2023 Er is een bestek opgemaakt voor de restauratie van twee beschadigde graven.  Het nodige voorbereidende werk is uitgevoerd voor de reiniging en herstelling (verzakking) van alle graven die als ZEN-erfgoed zijn opgenomen.  Monumentenwacht deed een inspectie van 99 grafzerken. In oktober organiseerde lokaal bestuur Schilde een initiatie 'reiniging van waardevolle graftekens' voor vrijwilligers.  Bijkomende informatie Beheersplan begraafplaats Schilde
0 0
lees meer
Waardevolle dorpsgezichten in de kijker
Deze actie is deels stopgezet door de huidige energiecrisis.
0 0
lees meer