Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Wonen

Energiezuinig wonen

Update november 2023 - Het klimaatreglement is in augustus aangepast. De premies op zonnepanelen, thuisbatterijen en de aanvullende premie op Mijn VerbouwPremie zijn geschrapt. 

De ambitie

In 2020 ondertekenden we het Burgemeesterconvenant 2030. Hiermee gaat onze gemeente de verbintenis aan om mee te werken aan de internationale doelstellingen op het vlak van energie en klimaat. Zo gaan we samen voor een verminderde CO2-uitstoot op ons grondgebied met 40 % tegen 2030 (referentiejaar = 2019). Concreet betekent dit een CO2-uitstoot van maximum 50 869,8 ton. Samen met onze partners IGEAN en Provincie Antwerpen werken we klimaatplannen uit.

Een onderdeel hiervan is het stimuleren van energiezuinig wonen. Dit door tal van premies voor het duurzaam verbouwen van een woning. Zo is er jaarlijks 80 000 euro voorzien voor uitkering van klimaatpremies aan inwoners. Hiervan wordt minstens 90 % benut, maar gestreefd wordt naar 100 %

Wat is er al gebeurd? 

 • 2021
  • Kick-off van het nieuwe reglement klimaatpremies. Hierin zitten premies voor de installatie van een groendak, zonnepanelen, thuisbatterij en het verbeteren van het EPC-label van je woning. Daarnaast biedt lokaal bestuur Schilde een aanvullende premie op de premies van Fluvius voor tal van energiebesparende of klimaatvriendelijke maatregelen. 
 • 2022
  • De gemeenteraad keurt het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 goed. 
  • De gemeenteraad keurt de aanpassing van het gemeentelijk klimaatreglement goed. Deze aanpassing was nodig omdat er een aantal premies van Fluvius niet meer bestaan. Wil je meer lezen over de premies duurzaam verbouwen die in Schilde gelden? Dat kan.
 • 2023
  • De premies op zonnepanelen, thuisbatterijen en de aanvullende premie op Mijn VerbouwPremie zijn geschrapt. 

Interessant cijfermateriaal

De CO2-uitstoot op het grondgebied Schilde moet jaarlijks met minstens 3,3 % dalen om de doelstelling van 2023 te behalen. 

 • 2018: 90 063 ton CO2-uitstoot op grondgebied Schilde (meer dan 50 % daarvan uit aardgas en dieselverbruik).
 • 2019: 89 164 ton CO2-uitstoot op grondgebied Schilde (-1 % ten opzichte van 2018).
 • 2020: 84 988 ton CO2-uitstoot op grondgebied Schilde (-4,7 % ten opzichte van 2019).
 • 2021: 90 785 ton CO2-uitstoot op grondgebied Schilde (stijging door de koude winter van 2021 - dezelfde trend voor heel Vlaanderen).

CO2-uitstoot door huishoudens in Schilde: 

 • 2011 (start): 51 241 ton CO2-uitstoot
 • 2018: 45 291 ton CO2-uitstoot 
 • 2019: 44 539 ton CO2-uitstoot (-1,6 % ten opzichte van 2018)
 • 2020: 42 697 ton CO2-uitstoot (-4,1 % ten opzichte van 2019)
 • 2021: 46 378 ton CO2-uitstoot (stijging door de koude winter van 2021 - dezelfde trend voor heel Vlaanderen).

Aantal aanvullende premies op de premies van Fluvius voor tal van energiebesparende of klimaatvriendelijke maatregelen (sinds 2021):

 • 2021:107 premieaanvragen
 • 2022: 328 premieaanvragen

Bijkomende informatie

Budget

Geraamde uitgaven (periode 2020 - 2024) 

 • Renovatiepremie: 300 000 euro
 • EnergieK huis IGEAN: 42 500 euro
 • Groene warmte: 6400 euro
 • Milieu- en duurzaamheidspremies: 150 000 euro

Effectief gespendeerd budget (tot op heden)

 • 2021: 30 700,16 euro
 • 2022: 178 612,05 euro
 • 2023: 223 844,43 euro
 • 2024: 168 862,10 euro

Effectieve inkomsten (tot op heden)

 • 2022: 63 299,86 euro
 • 2023: 91 393,35 euro

Timing

Dit project is op schema.

Ideeën uit Pop-up 💡

 • Het energiecontract (gas + electriciteit) voor 2020 is moeilijker te onderhandelen, omdat de groepsaankoop van de provincie Antwerpen is weggevallen. Er zijn veel websites die de vergelijking van leveranciers maken, maar bv. via de VREG zegt men je dat je zelf uiteindelijk keuze met leverancier moet onderhandelen en het contract afsluiten. Dit is een moeilijke stap! Daarom dit voorstel: een contactpersoon bij gemeente Schilde die je door dit proces kan loodsen.
 • De uitstoot van kachels en openhaarden aanpakken.