Wonen

Energiezuinig wonen

Update januari 2022 - In 2021 dienden jullie 107 aanvragen in voor de nieuwe klimaatpremies. Top!

In 2020 ondertekenden we het Burgemeesterconvenant 2030. Hiermee gaat Schilde de verbintenis aan om mee te werken aan de internationale doelstellingen op het vlak van energie en klimaat. Samen met onze partners IGEAN en Provincie Antwerpen werken we klimaatplannen uit.

Een onderdeel hiervan is het stimuleren van energiezuinig wonen. Dit door tal van premies voor het duurzaam verbouwen van een woning. 

Meten is weten
We checken of deze actie geslaagd is op basis van volgende indicatoren:

  • Indicator 1 = Gemeente Schilde vermindert de CO2-uitstoot op haar grondgebied met 40 % tegen 2030 (referentiejaar = 2019). Concreet betekent dit een CO2-uitstoot van 50 869,8 ton. 
    nog niet behaald
    • 2018: 84 783 ton CO2-uitstoot op grondgebied Schilde (meer dan 50 % daarvan uit aardgas en dieselverbruik).
    • 2019: 89 316 ton CO2-uitstoot op grondgebied Schilde.

  • Indicator 2 = Er is jaarlijks 80 000 euro voorzien voor uitkering van klimaatpremies aan inwoners. Hiervan wordt minstens 90 % benut, maar gestreefd wordt naar 100 %. 
    nog niet behaald
    • Op 1 september 2021 ging het nieuwe reglement klimaatpremies van kracht in onze gemeente. Hierin zitten premies voor de installatie van een groendak, zonnepanelen, thuisbatterij en het verbeteren van het EPC-label van je woning. Daarnaast biedt gemeente Schilde een aanvullende premie op de premies van Fluvius voor tal van energiebesparende of klimaatvriendelijke maatregelen. Het budget is niet volledig op, maar in 2021 dienden jullie al wel 107 premieaanvragen in. Goed bezig!

  • Indicator 3 = De gemiddelde CO2-uitstoot van de huishoudens in Schilde is gedaald na de invoering van het klimaatreglement. 
    nog niet behaald
    • 2011 (start): 51 241 ton CO2-uitstoot door huishoudens.
    • 2019: 45 425 ton CO2-uitstoot door huishoudens.

Bijkomende informatie

Budget

Geraamd budget = 

  • Renovatiepremie: 300 000 euro
  • EnergieK huis IGEAN: 42 500 euro
  • Groene warmte: 6400 euro
  • Milieu- en duurzaamheidspremies: 150 000 euro

Timing

  • Renovatiepremie: 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025
  • EnergieK huis IGEAN: 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024
  • Groene warmte: 2021 - 2022 - 2023 - 2024
  • Milieu- en duurzaamheidspremies: 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Ideeën uit Pop-up 💡

  • Het energiecontract (gas + electriciteit) voor 2020 is moeilijker te onderhandelen, omdat de groepsaankoop van de provincie Antwerpen is weggevallen. Er zijn veel websites die de vergelijking van leveranciers maken, maar bv. via de VREG zegt men je dat je zelf uiteindelijk keuze met leverancier moet onderhandelen en het contract afsluiten. Dit is een moeilijke stap! Daarom dit voorstel: een contactpersoon bij gemeente Schilde die je door dit proces kan loodsen.
  • De uitstoot van kachels en openhaarden aanpakken.