Wonen

Energiezuinig wonen

Update februari 2023 - de gemeenteraad keurt de aanpassing van het gemeentelijk klimaatreglement goed. Deze aanpassing was nodig omdat er een aantal premies van Fluvius niet meer bestaan.

De ambitie

In 2020 ondertekenden we het Burgemeesterconvenant 2030. Hiermee gaat onze gemeente de verbintenis aan om mee te werken aan de internationale doelstellingen op het vlak van energie en klimaat. Zo gaan we samen voor een verminderde CO2-uitstoot op ons grondgebied met 40 % tegen 2030 (referentiejaar = 2019). Concreet betekent dit een CO2-uitstoot van maximum 50 869,8 ton. Samen met onze partners IGEAN en Provincie Antwerpen werken we klimaatplannen uit.

Een onderdeel hiervan is het stimuleren van energiezuinig wonen. Dit door tal van premies voor het duurzaam verbouwen van een woning. Zo is er jaarlijks 80 000 euro voorzien voor uitkering van klimaatpremies aan inwoners. Hiervan wordt minstens 90 % benut, maar gestreefd wordt naar 100 %

Wat is er al gebeurd? 

 • September 2021: het nieuwe reglement klimaatpremies gaat van kracht in onze gemeente. Hierin zitten premies voor de installatie van een groendak, zonnepanelen, thuisbatterij en het verbeteren van het EPC-label van je woning. Daarnaast biedt gemeente Schilde een aanvullende premie op de premies van Fluvius voor tal van energiebesparende of klimaatvriendelijke maatregelen. 
 • September 2022: de gemeenteraad keurt het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 goed. 
 • December 2022: de gemeenteraad keurt de aanpassing van het gemeentelijk klimaatreglement goed. Deze aanpassing was nodig omdat er een aantal premies van Fluvius niet meer bestaan. Wil je meer lezen over de premies duurzaam verbouwen die in Schilde gelden? Dat kan.

Interessant cijfermateriaal

De CO2-uitstoot op het grondgebied Schilde moet jaarlijks met minstens 3,3 % dalen om de doelstelling van 2023 te behalen. 

 • 2018: 90 063 ton CO2-uitstoot op grondgebied Schilde (meer dan 50 % daarvan uit aardgas en dieselverbruik).
 • 2019: 89 164 ton CO2-uitstoot op grondgebied Schilde (-1 % ten opzichte van 2018).
 • 2020: 84 988 ton CO2-uitstoot op grondgebied Schilde (- 4,7 % ten opzichte van 2019).

CO2-uitstoot door huishoudens in Schilde: 

 • 2011 (start): 51 241 ton CO2-uitstoot
 • 2018: 45 291 ton CO2-uitstoot 
 • 2019: 44 539 ton CO2-uitstoot (-1,6 % ten opzichte van 2018)
 • 2020: 42 697 ton CO2-uitstoot (-4,1 % ten opzichte van 2019)

Aantal aanvullende premies op de premies van Fluvius voor tal van energiebesparende of klimaatvriendelijke maatregelen (sinds 2021):

 • 2021:107 premieaanvragen
 • 2022: 328 premieaanvragen

Bijkomende informatie

Budget

Geraamde uitgaven (periode 2020 - 2024) 

 • Renovatiepremie: 300 000 euro
 • EnergieK huis IGEAN: 42 500 euro
 • Groene warmte: 6400 euro
 • Milieu- en duurzaamheidspremies: 150 000 euro

Effectief gespendeerd budget (tot op heden)

 • 2021: 30 700,16 euro
 • 2022: 178 612,05 euro
 • 2023: 71 120,17 euro

Effectieve inkomsten (tot op heden)

 • 2022: 63 299,86 euro

Timing

Dit project is op schema.

Ideeën uit Pop-up 💡

 • Het energiecontract (gas + electriciteit) voor 2020 is moeilijker te onderhandelen, omdat de groepsaankoop van de provincie Antwerpen is weggevallen. Er zijn veel websites die de vergelijking van leveranciers maken, maar bv. via de VREG zegt men je dat je zelf uiteindelijk keuze met leverancier moet onderhandelen en het contract afsluiten. Dit is een moeilijke stap! Daarom dit voorstel: een contactpersoon bij gemeente Schilde die je door dit proces kan loodsen.
 • De uitstoot van kachels en openhaarden aanpakken.