Wat is het meerjarenplan?

Het (strategisch) meerjarenplan is de uitwerking van het coalitieakkoord dat N-VA en Open VLD begin deze legislatuur hebben afgesloten. Het bevat hun beleidskeuzes en de financiële vertaling ervan. Deze website vertaalt het meerjarenplan in 62 concrete acties

Per actie vind je volgende informatie terug:

  • Een korte omschrijving van de actie
  • De rubriek 'meten is weten'. We geven duidelijk mee op basis van welke indicatoren beslist zal worden of een actie behaald is. 
  • Het budget dat voorzien wordt om deze actie te realiseren. Actie behaald? Dan vind je hier ook het finale gespendeerde budget terug.
  • De voorziene timing. Je vindt hier terug wanneer deze actie op de planning staat. 
  • Jullie ideeën over deze actie die binnenkwamen via de pop-up.

Benieuwd? Ga snel eens kijken.

Wil je graag nog wat meer informatie over het meerjarenplan, de jaarrekening en het budget? Dat kan! Op de gemeentelijke website vind je alle beleidsdocumenten terug