Skip to main content
home-page

Deel je initiatief of idee

Je wandelt door de gemeente, en bedenkt je plots hoe leuk het zou zijn als...

  • de vuilbak je zou bedanken voor het weggooien van je papiertje;
  • er een schommel zou worden toegevoegd aan het speelplein;
  • verenigingen ervaringen zouden kunnen uitwisselen op een inspirerend evenement;
  • er een ontmoetingsmoment zou zijn voor alle mountainbikers in de gemeente;
  • er een lokale boekenbeurs georganiseerd zou kunnen worden;
  • ...

Zou dit mogelijk zijn in Schilde? Kan de gemeente hierin ondersteunen? Hoe begin je hieraan? Deel je idee via de oranje knop en de helikopterraad zorgt ervoor dat je idee bij de juiste personen terechtkomt. Zij contacteren je nadien met hun advies.

Geen idee of initiatief is te gek, laat het ons weten.

Deel je initiatief of idee

Om elkaar te inspireren worden de ideeën en initiatieven ook op deze website gepubliceerd.