Gemeente Schilde en Pidpa bouwen aan een waterbestendige toekomst

De gemeenteraad keurde op 21 maart het nieuwe basishemelwaterplan goed. Het plan bepaalt hoe het lokaal bestuur voortaan met regen- en rioleringswater omspringt. Door de klimaatopwarming wordt ook Schilde vaker geconfronteerd met extreme weersomstandigheden. Veel regen op korte tijd en wateroverlast worden afgewisseld met langere droge periodes. Daarom is er meer ruimte nodig voor water. Het basishemelwaterplan werd in samenwerking met experten van Pidpa en IMDC op maat van de gemeente opgesteld. Een studie ter plaatse bepaalde de plekken gevoelig voor wateroverlast maar leverde ook concrete actiepunten op waarmee in de toekomst problemen worden vermeden. De principes uit het plan zal Schilde als basis voor alle toekomstige projecten met impact op de waterhuishouding gebruiken.

Van basishemelwaterplan tot hemelwater- en droogteplan
In de nabije toekomst wordt dit basisplan uitgebouwd tot een compleet hemelwater- en droogteplan. Hierin wordt ook gekeken naar maatregelen om droogte tegen te gaan. Basisprincipe hierbij is het creëren van ruimte voor water:

  • door te vermijden dat het onnodig wordt afgevoerd via rioleringen.
  • door het op te vangen en te hergebruiken.
  • door het ter plaatse  te laten infiltreren.
  • door het te bufferen en zo vertraagd af te voeren.

Het basishemelwaterplan zet volgende concrete acties op de radar van de gemeente:

  • Het ontharden van parkeerplaatsen, pleinen en speelplaatsen van de scholen in de gemeente. (bv. Speelplaats De Wingerd, parking Sint Catharinakerk, plein gemeentehuis ...)
  • Het inschakelen van de sportterreinen van de rugby- en atletiekclub voor infiltratie van  het afgekoppelde  water van hun gebouwen.
  • Bij heraanleg van rioleringen de afvoer van regenwater afkoppelen en ter plaatse ruimte voorzien voor waterbuffering en infiltratie door het inschakelen van groenzones en plantvakken. (bv. het creëren van een wadi in het eilandje op het einde van de Kraanweide)
  • Het opnieuw openmaken van ingebuisde grachten.