Schilde gaat de klimaatuitdaging aan met ambitieuze plannen!

17-10-2022

Op 17 oktober keurde lokaal bestuur Schilde zijn nieuwe plannen voor het beleid rond klimaat en natuur in de gemeente goed. Aan beide plannen werd in samenwerking met externe experten zoals Regionaal Landschap de Voorkempen, studiebureau Mieco-effect en Avanza hard gewerkt. Ook de mening van de inwoners en lokale verenigingen werd via participatie op bijvoorbeeld dit platform in rekening gebracht. Het resultaat mag dan ook gezien zijn. Het leverde een ambitieus klimaatplan en uniek natuurplan, volledig op maat van de gemeente, op. De plannen vormen samen het kader voor een groener, duurzamer en klimaatvriendelijker Schilde.

Het klimaatplan

Het klimaatplan bevat heel wat acties en maatregelen die zowel de CO²-uitstoot verminderen, als de gevolgen van de klimaatverandering tegengaan. Deze concrete acties zijn opgebouwd rond zeven verschillende thema's:

Een klimaatneutraal lokaal bestuur Duurzaam natuur- en landschapsbeheer Klimaatneutraal en -bestendig wonen Klimaatvriendelijke mobiliteit Lokale hernieuwbare energie Duurzaam ondernemen Lokaal en circulair consumeren

De gemeente geeft in dit plan zelf het goede voorbeeld door eigen gebouwen, wagenpark en de openbare verlichting zuinig te maken. Daarnaast moet het plan inwoners, ondernemers, landbouwers en verenigingen stimuleren om zelf klimaatgezonde keuzes te maken. Op de fiets naar het werk, duurzame tuinen, zonnepanelen op elk geschikt dak, klimaat neutrale en circulaire bedrijfsvoering ...

Het natuurplan

Eén van de thema's in het klimaatplan 'Duurzaam natuur- en landschapsbeheer' krijgt in het natuurplan gedetailleerd vorm. Aan de opmaak van dit plan ging heel wat studiewerk vooraf. Zo werd er een risico- en kwetsbaarheidsanalyse, een CO²-uitstoot analyse en een analyse op vlak van natuur, biodiversiteit, klimaatadaptatie en beleving uitgevoerd. Vanuit deze analyses werden er doelstellingen voor het groen- en natuurbeleid vastgelegd, die in het plan ook worden vertaald in concrete acties. Een concrete actie die al werd opgestart, is het Tuinranger initiatief. Tuinrangers helpen hun stad of gemeente om biodiverser en klimaatrobuuster te worden via de tuinen van de inwoners. 

Naar het volledige persbericht

Meer nieuws & activiteiten

Atmosfeermakers Schilde gaan voor duurzame tuinen

De atmosfeermakers Schilde lanceren een actie voor het klimaatplan. Maak ook jouw tuin duurzamer met de bloemen- en kruidenpakketten uit hun voorjaarsplantactie.

Meer info en bestellen

We werken aan een klimaatplan in onze gemeente. Blijf op de hoogte!

Een overzicht van de planning

Startevent

28 februari 2022

Nadenken over een groener Schilde

6 en 10 maart 2022

Nadenken over duurzame mobiliteit

24 en 28 april 2022

Terugkoppelmoment sessies

19 mei 2022