Het stappenplan

Wat volgt hierna?

Van visie- naar uitvoeringsplan
Het visieplan moet daarna worden omgezet naar een praktisch uitvoeringsplan. Dit gebeurd door een externe ontwerper. Op basis van de hierbij horende ramingen zullen we beoordelen of er tijdens deze legislatuur nog mogelijkheden zijn om al een deel van dit plan waar te maken. Ook lijsten we op welke middelen de volgende legislatuur moet voorzien om het uitvoeringsplan in zijn geheel of in fases te realiseren.

Mei - Juni 2023

Terugkoppeling:
Wat vind jij van de visie voor het nieuwe plein? Geef je mening op de vier basisprincipes.
Na deze terugkoppelingsperiode wordt het visieplan en de ontvangen reacties voorgelegd aan de gemeenteraad. Hiermee is het participatieproject “Het Lodewijk De Vochtplein van de toekomst” uit het meerjarenplan afgerond.

April 2023

Oplevering visieplan:
Een visieplan is nog geen definitief plan. Het is een ontwerp dat vormgeeft aan de principes waaraan het plein in de toekomst moet voldoen.

Voorjaar 2022

Terugkoppeling aan inwoners over ideeën:
We bezorgen jullie een eerste overzicht van wat voor ideeën we voor het plein ontvingen. Deze suggesties zijn immers de bouwstenen voor het visieplan waaraan ondertussen wordt gewerkt.

Vanaf december 2021

Uitwerken visieplan:
De weerhouden ideeën worden uitgewerkt tot een concreet visieplan. Dit plan zal ook dienen als input voor het bestek van het definitief uitvoeringsplan.

November 2021

Groeperen en evalueren:
De ideeën worden door een team van specialisten per thema gegroepeerd en op haalbaarheid geëvalueerd.

September - oktober 2021

Participatie:
Alle inonwers van Schilde en 's-Gravenwezel konden op verschillende manieren hun ideeën oor het Lodewijk de Vochtplein van morgen doorgeven aan het lokaal bestuur: