Het stappenplan

September - oktober 2021

Participatie:

Je kunt op verschillende manieren je voorstellen voor het Lodewijk de Vochtplein van morgen doorgeven aan het bestuur:

  • digitaal via deze link
  • via het invulformulier dat je vindt bij 2970 info (september/oktober).
    • Je kunt dit formulier afgeven in het bibfiliaal in het Dorpshuis (Kerkstraat 24) of je stopt het in de brievenbus van het gemeentehuis (Brasschaatsebaan 30). 

November 2021

Groeperen en evalueren:

De ideeën worden door een team van specialisten per thema gegroepeerd en op haalbaarheid geëvalueerd.

Vanaf december 2021

Uitwerken visieplan:

De weerhouden ideeën worden uitgewerkt tot een concreet visieplan. Dit plan zal ook dienen als input voor het bestek van het definitief uitvoeringsplan.

Stappenplan projectplan LDV-plein