Nieuws

30 jun

Een eerste blik op het Lodewijk De Vochtplein van de toekomst

30-06-2022

Met een masterplan zullen we de herinrichting van het Lodewijk De Vochtplein in ’s-Gravenwezel aanpakken. Wat nu op tafel ligt, zijn de bouwstenen of basisprincipes. Tijdens het najaar 2021 konden inwoners via dit inspraakplatform hun ideeën met ons delen. Het lokaal bestuur ging aan de slag met alle 366 suggesties en kreeg zicht op wat voor jullie écht van belang is. Ontdek hier alvast de bouwstenen.

Mobiliteit
De verkeersituatie rond het plein is erg complex. De Kerkstraat, die langs het plein loopt, is immers een gewestweg. Dit brengt heel wat extra uitdagingen met zich mee bij het uittekenen van een plan
voor een veilig Lodewijk De Vochtplein. Veiligheid is voor jullie immers van het grootste belang! De meest voorkomende ideeën om dit te bereiken zijn een zone 30, extra ruimte voor voetgangers en
fietsers en een verhoogd plateau aan de Oudaen. Opvallend is dat veiligheid en een aantrekkelijke inrichting primeren boven parkeergelegenheid op het plein. Parkeren aan de rand van de kern geniet jullie
voorkeur.

Ontmoeten
Het merendeel van de respondenten bevestigt dat het Lodewijk De Vochtplein een belangrijke ontmoetingsplaats is én moet blijven. De markt en andere evenementen mogen zeker niet verdwijnen. Liefst willen jullie zelfs nog meer activiteit op het plein zien! Ook een kiosk voor verenigingen staat op het verlanglijstje van velen. Dat de Schildenaar een Bourgondiër is, is duidelijk. Een brasserie, koffiehuis of ijssalon met terras en speeltuin worden in het bijzonder geapprecieerd. Ook voldoende zitbanken en een picknickplek in het groen zien jullie helemaal zitten.

Inrichting
Het plein wordt pas een leuke ontmoetingsplek als het mooi is ingericht. Groen en water genieten jullie voorkeur. Het merendeel wenst geen extra gebouwen en is voorstander van minder verharding door bijvoorbeeld wandelpaden in grind aan te leggen. Een fontein of wadi doen het plein leven. Voldoende vuilnisbakken en energiezuinige verlichting moeten voor een propere en veilige ontmoetingsplek zorgen waar gezelligheid primeert!

Sport & spel
Het speelveld op het plein moet zeker worden behouden maar kan veelzijdiger volgens een groot aantal respondenten. Er is veel vraag naar een speeltuin voor de allerkleinsten. De huidige petanquebaan
zou meer worden gebruikt als deze beter zichtbaar is. Zitbanken en een overkapping zijn hier meer dan welkom.

Groen
Het plein moet groener. Hierover zijn alle respondenten het eens. Ook klimaatbestendigheid blijft hierbij een heel belangrijk onderdeel. Dit kan volgens de ingediende voorstellen met meer bomen
en struiken, een bloemenweide of een kruiden- en pluktuin.

Pastorij
De pastorij te ’s-Gravenwezel is eigendom van de lokale parochie. Mocht er in de nabije toekomst een nieuwe invulling gezocht worden, dan weten we alvast uit
de ingediende suggesties hoe jullie dit zien. Zo dachten jullie aan een horecazaak, sociaal restaurant of werkplaats. Met wat zitbanken en wandelpaden wordt de tuin een mooie extra ontmoetingsplaats

En nu?
Een team van specialisten werkt deze basisprincipes verder uit tot een concreet visieplan. Na de nodige goedkeuringen, zul je het visieplan in het najaar kunnen lezen in 2970 info en op deze website.