home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Ondernemen

Aanpak leegstaande handelspanden in de dorpskernen

De ambitie

We willen de langdurige leegstand van handelspanden in onze winkelkernen bestrijden. Het doel is dus om elk jaar minder en minder leegstaande handelspanden te hebben. De aangeworven centrummanager zal deze taak op zich nemen. Eerst wordt de problematiek in kaart gebracht en vervolgens stelt de centrummanager een plan van aanpak met concrete acties op. 

Wat is er al gebeurd?

  • Er is een leegstandsreglement voor zowel woningen als gebouwen zoals handelspanden. Dit reglement wordt jaarlijks toegepast. 
  • Sinds 2020 heeft lokaal bestuur Schilde een centrummanager die het activeren van leegstaande (handels-)gebouwen ook op zich zal nemen.

Interessant cijfermateriaal

  • 2020: 9 % van de 354 handelspanden staat leeg.
  • 2021: 6,9 % van de 346 handelspanden staat leeg.
  • 2022: 8,02 % van de 349 handelspanden staat leeg. 
  • 2023: 9,5 % van de 348 handelspanden staat leeg.

Bijkomende informatie

  • Via het reglement leegstand van gemeente Schilde worden zowel woningen als handelszaken opgevolgd (kleiner dan 500 m²).
  • Handelszaken groter dan 500 m² worden opgevolgd via het Vlaams decreet voor de bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. 
  • Deze actie is nauw verweven met de actie 'inzet centrummanager als bruggenbouwer'.

Budget

Er is geen budget voorzien voor deze actie.

Timing

Dit project is op schema.

Ideeën uit Pop-up 💡

Pak leegstaande winkelpanden aan. De post blijft liggen, planten blijven staan.