Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Mobiliteit, verkeer en veiligheid

Mobiliteitsplan

De ambitie

Mobiliteit stopt niet aan de gemeentegrenzen. Daarom werken we samen met andere gemeenten aan een vervoerregioplan. We vertalen dit plan naar een geactualiseerd mobiliteitsplan voor de gemeente. Bijzondere aandacht zal gaan naar inspraak zodat het resultaat gedragen wordt door de inwoners.

Wat is er al gebeurd?

We werken eerst actief mee aan het regionaal mobiliteitsplan om dan het eigen mobiliteitsplan hierop af te stemmen.

Bijkomende informatie

Budget

Geraamde uitgaven (2022): 10 000 euro

Timing

Dit project loopt achter op schema.