Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Mobiliteit, verkeer en veiligheid

Deelsystemen voor mobiliteit

Update mei 2024 - Schilde neemt deel aan het Shared Mobility Masters traject van autodelen.net. Dit betekent onder andere het engagement om een autodeelbeleid uit te werken waarin deelmobiliteit een duidelijke plaats heeft. Dit project bevindt zich in de startfase en zal verder uitgewerkt worden. 

De ambitie

We bekijken of we ook in onze gemeente een grensoverschrijdend systeem van deelfietsen, deelwagens of een ander deelsysteem voor mobiliteit kunnen opzetten. We gaan hierbij in gesprek met de buurgemeenten en zien of en hoe een samenwerking mogelijk is.

Het doel is om twee actieve deelsystemen op ons grondgebied te lanceren. 


Wat is er al gebeurd?

2021

  • Er is een Poppy-zone in de dorpscentra van Schilde en 's-Gravenwezel.

2022

2023

  • In september besliste Poppy om zijn service niet langer aan te bieden in onze gemeente. Lokaal bestuur Schilde betreurt dit en kijkt uit naar een mogelijk alternatief. Lees ook het persbericht dat hierover verstuurd is.

2024

  • In maart is beslist dat Schilde deelneemt aan het Shared Mobility Masters traject van autodelen.net. Dit betekent onder andere het engagement om een autodeelbeleid uit te werken waarin deelmobiliteit een duidelijke plaats heeft. Dit project bevindt zich in de startfase en zal verder uitgewerkt worden. 

Budget

Geraamde uitgaven (periode 2020 - 2025)

  • 46 000 euro

Timing

Dit project is - door het stoppen van Poppy - niet langer op schema.