Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Mobiliteit, verkeer en veiligheid

Deelsystemen voor mobiliteit

Update november 2023 - In september besliste Poppy om zijn service niet langer aan te bieden in onze gemeente. Lokaal bestuur Schilde betreurt dit en kijkt uit naar een mogelijk alternatief. 

De ambitie

We bekijken of we ook in onze gemeente een grensoverschrijdend systeem van deelfietsen, deelwagens of een ander deelsysteem voor mobiliteit kunnen opzetten. We gaan hierbij in gesprek met de buurgemeenten en zien of en hoe een samenwerking mogelijk is.

Het doel is om twee actieve deelsystemen op ons grondgebied te lanceren. 


Wat is er al gebeurd?

2021

2022

2023

  • In september besliste Poppy om zijn service niet langer aan te bieden in onze gemeente. Lokaal bestuur Schilde betreurt dit en kijkt uit naar een mogelijk alternatief. Lees ook het persbericht dat hierover verstuurd is.

Budget

Geraamde uitgaven (periode 2020 - 2025)

  • 46 000 euro

Timing

Dit project is op schema.