Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Groene gemeente en duurzaamheid

Herinrichting dorpskernen

Update april 2023 - In februari 2023 is de startnota 'bouwcode dorpskernen' toegelicht aan de raadscommissie.

De ambitie

We zetten in op sterke en leefbare dorpskernen. Zowel in Schilde als in 's-Gravenwezel. Hierbij houden we rekening met kernversterking, duurzame mobiliteit en het groene karakter van onze gemeente. De focus ligt op drie aspecten:

 • We gaan voor een goedgekeurd RUP of verordening dat dorpsontwikkeling toelaat op een kwaliteitsvolle en duurzame manier. Met aandacht voor kernversterking, duurzame mobiliteit en het groene karakter van de gemeente. Het doel is om participatiemomenten te organiseren waarbij inwoners, eigenaars en gebruikers hun toekomstvisie kunnen geven over de dorpskernen.
 • Nieuwbouw in de handelskern moet voorzien in eigen parkeerplaatsen. Is dit technisch niet mogelijk op eigen terrein, dan kunnen ze parkeerplaatsen afkopen. Hiervoor wordt een correct en juridisch financieringssysteem ontwikkeld waarbij de inkomsten integraal zullen gebruikt worden voor de realisatie van bijkomende publieke parkeerplaatsen in het kernwinkelgebied. De ambitie is om 100 extra parkeerplaatsen te genereren. 
 • Meer zitbanken in de dorpskernen. 

Wat is er al gebeurd?

Zitbanken

 • 2020: Er is een participatietraject op poten gezet voor de zitbanken. Inwoners en verenigingen konden doorgeven waar zij een bank misten. Bovendien konden ze de bank ook adopteren. Een groot succes, want alle bestaande zitbanken en picknicktafels kregen een peter of meter. De locaties van alle zitbanken en picknicktafels kun je makkelijk terugvinden via deze link.
 • Juni 2021: Er is beslist om nog 38 zitbanken, 6 picknicktafels en 43 vuilbakjes bij te plaatsen. Door sterke prijsstijgingen zullen er uiteindelijk 2 picknicktafels en 15 vuilbakjes minder aangekocht worden dan voorzien.
 • Juni 2022: Er is gestart met de aanleg van de betonverharding voor de extra zitbanken en vuilbakjes. 
 • Oktober 2022: Er is beslist om deze legislatuur geen tweede bevragingsronde te organiseren voor bijkomende locaties voor zitbanken in de dorpskernen. Dit door de huidige economisch moeilijke context. 

Parkeerplaatsen

 • 15 juni 2020: de gemeenteraad keurt de beleidsnota dorpskernen goed waarbij een compensatoire vergoeding is voorzien voor parkeerplaatsen.
 • 2021:
  • Er zijn drie omgevingsvergunningen afgeleverd waarbij een compensatoire vergoeding is opgelegd.
  • Er zijn twee projecten die nieuwe parkeerplaatsen zullen opleveren aan de Turnhoutsebaan. Project 1 gaat over 24 plaatsen, project 2 over 20 plaatsen. 
 • 2022:
  • Het agentschap innoveren en ondernemen kende een subsidie van 70% toe voor de aanleg van een publieke parking van circa 100 plaatsen aan de Lindensite. Deze subsidie kadert in een duurzame bereikbaarheid van de kern uit het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht'. De uitvoering zal afgestemd worden met de bouw van de sociale woningen en de chirolokalen op deze site (oplevering voorzien: herfst 2026).
  • Er zijn twee omgevingsvergunningen afgeleverd waarbij een compensatoire vergoeding is opgelegd. 

Bijkomende informatie

Budget

Geraamde uitgaven (periode 2020 - 2024)

 • 65 000 euro

Effectief gespendeerd budget (tot op heden)

 • 2020: 23 411,20 euro
 • 2022: 7334,42 euro

Ontvangsten (via compensatoire vergoeding, subsidies)

 • 2020: 31,43 euro
 • 2021: 35 036,64 euro

Timing

Dit project is op schema.

Ideeën uit Pop-up 💡

 • Voorzie meer zitbanken op de Turnhoutsebaan, o.a. langs de Antitankgracht, in parkjes, aan speeltuinen, aan Werf 44 ... Er zijn geen banken nodig rond huizen zoals in de Molenstraat, maar wel in de omgeving van waar er gewandeld wordt. Zoals bijvoorbeeld aan Carrefour. Handig na het winkelen. Er moet ook aandacht zijn voor het onderhoud van de nieuwe banken en tafels.
 • Meer zitbanken voorzien aan het kerkplein aan de Sint-Guibertuskerk.
 • Parkeerplaatsen voor mindervaliden voorzien.